Cách viết và lưu một chương trình Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cách viết và lưu một chương trình Java

Như bước đầu tiên để bắt đầu việc tạo chương trình sử dụng Java, hướng dẫn này giải thích về quy trình tạo và lưu một chương trình đơn giản sử dụng Java.

Sử dụng trình soạn thảo văn bản để viết chương trình

Khi viết chương trình sử dụng ngôn ngữ lập trình như Java, bạn sẽ sử dụng một trình soạn thảo văn bản để viết mã. Mặc dù có nhiều công cụ hỗ trợ phát triển chương trình được gọi là môi trường phát triển tích hợp, nhưng trong bài hướng dẫn này về Java, chúng ta sẽ sử dụng một trình soạn thảo văn bản tiện lợi để bắt đầu. Phương pháp phát triển chương trình sử dụng môi trường phát triển tích hợp sẽ được giải thích ở một nơi khác.

Có nhiều loại trình soạn thảo văn bản, ví dụ, trong môi trường Windows, bạn có thể sử dụng Notepad, một trình soạn thảo văn bản tiêu chuẩn.

Notepad

Hiện tại, bạn có thể sử dụng Notepad để phát triển mà không gặp vấn đề gì, vì bạn có thể lưu tệp với mã ký tự Unicode (UTF-8, không có BOM) ngay cả khi sử dụng Notepad.

Tuy nhiên Kiyoshi khuyến khích bạn sử dung một số trình soạn thảo khác tốt hơn, ví dụ chúng ta sẽ sử dụng một trình soạn thảo có tên Visual Studio Code.

Hãy khởi chạy trình soạn thảo văn bản và viết mã chương trình Java như sau:

class Hello {
public static void main(String[] args) {
System.out.println("Hello");
}
}

Về nội dung của chương trình, ở đây Kiyoshi sẽ không giải thích, bạn chỉ cần nhập đúng như trên. Chữ hoa và chữ thường cần được phân biệt. Khi bạn nhập, nó sẽ trông giống như sau:

java programe

Với bước này, bạn đã tạo được một chương trình Java đơn giản.

Cách đặt tên tệp cho chương trình

Khi bạn viết chương trình sử dụng Java, khi lưu, bạn cần lưu với một tên đã quy định là tên_class.java.

tên_class.java

“Tên class” ở đây chính là phần “Hello” được viết sau từ khóa class trong chương trình trên.

class Hello{
  public static void main(String[] args){
    System.out.println("Hello");
  }
}

Do đó, khi lưu chương trình này, tên tệp sẽ là Hello.java.

Lưu tệp nguồn

Giờ chúng ta sẽ lưu chương trình. Thông thường, người ta gọi tệp đã lưu của chương trình là “tệp nguồn”. Bạn có thể lưu ở bất kỳ đâu, nhưng trong ví dụ này, chúng ta sẽ lưu chương trình trong thư mục C:\code\java.

Chúng ta sẽ lưu với tên đã giải thích trước đó, là Hello.java.

Lưu tệp nguồn Java

Với bước này, bạn đã tạo và lưu một chương trình sử dụng Java.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích về việc tạo và lưu một chương trình đơn giản sử dụng Java.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/viet-chuong-trinh-java/cach-viet-va-luu-chuong-trinh-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.