Độ dài chuỗi trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Độ dài chuỗi trong PHP

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách tìm độ dài chuỗi trong PHP. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm strlen để tính được độ dài chuỗi trong PHP sau bài học này.

Độ dài chuỗi trong PHP là gì

Độ dài chuỗi trong PHP chính là số byte được sử dụng để tạo nên chuỗi PHP đó, và trong phần lớn trường hợp chính là số ký tự có trong chuỗi đó.

Khác với các ngôn ngữ lập trình khác thường dùng bảng mã Unicode với mỗi ký tự được biểu diễn bởi 2 byte, thì trong PHP một ký tự sẽ tương đương với 1 byte, mà không phụ thuộc vào bảng mã Unicode.

Do đó, độ dài chuỗi trong PHP là số byte được dùng để tạo chuỗi, và trong phần lớn trường hợp thì độ dài này bằng chính số ký tự có trong chuỗi.

Tìm độ dài chuỗi trong PHP bằng hàm strlen

strlen trong PHP là một hàm xử lý chuỗi trong PHP có tác dụng tính độ dài của một chuỗi chỉ định.

Chúng ta sử dụng hàm strlen() để tính độ dài chuỗi trong PHP với cú pháp sau đây:

strlen(string);

Trong đó string là chuỗi cần tìm độ dài.

Lưu ý hàm strlen sẽ trả về độ dài của chuỗi dưới dạng số byte tạo nên chuỗi, chứ không phải là số ký tự trong chuỗi đó.

Tuy nhiên thông thường các ký tự alpha tiếng anh mà chúng ta hay dùng được biểu diễn bởi 1 byte trong PHP, nên trong phần lớn trường hợp thì hàm strlen cũng sẽ trả về kết quả bằng chính số ký tự có trong chuỗi ban đầu.

Ví dụ cụ thể.

$str = 'abcdef';
echo strlen($str); // 6

$str = ' ab cd ';
echo strlen($str); // 7

Trog trường hợp chuỗi trống được chỉ định, số 0 sẽ được trả về như sau:

$str = '';
echo strlen($str); // 0

Kết quả hàm strlen không phải là số ký tự của chuỗi

Như Kiyoshi đã lưu ý, hàm strlen sẽ trả về số byte tạo nên chuỗi, chứ không phải là số ký tự của chuỗi.

Thật vậy. Nếu trong chuỗi chứa các ký tự không phải là ký tự alphabet tiếng anh, ví dụ như tiếng Việt có dấu, hoặc hán tự tiếng Trung, tiếng Nhật, độ dài chuỗi tính bằng strlen() với số ký tự của chuỗi là hoàn toàn khác nhau.

Ví dụ:

//Tính độ dài chuỗi chứa ký tự alphabet thông thường
echo strlen("Hello");
// 5

//Tính độ dài chuỗi chứa ký tự tiếng Việt có dấu
echo strlen("Chào");
// 5

//Tính độ dài chuỗi chứa hán tự tiếng Trung tiếng Nhật
echo strlen("東京");
// 6

Do đó cần phân biệt rõ giữa độ dài của chuỗi tính bởi hàm strlen() với số ký tự của chuỗi đó trong PHP.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tính độ dài chuỗi trong PHP bằng hàm strlen rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/do-dai-chuoi-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.