Kiểm tra số đối xứng trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra số đối xứng trong PHP

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách kiểm tra số đối xứng trong PHP. Bạn sẽ học được cách tạo hàm kiểm tra số đối xứng trong PHP sau bài học này.

Số đối xứng trong PHP

Chúng ta đều biết trong toán học số nguyên n gọi là số đối xứng nếu đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái đều được số giống nhau. Ví dụ: 11,121,101 là các số đối xứng.

Khái niệm số đối xứng trong PHP cũng giống như trên. Chúng ta coi một số là số đối xứng trong PHP nếu như đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái số đó đều được số giống nhau.

Số đối xứng trong PHP

Đây là chìa khóa thứ giúp chúng ta có thể tìm được số đối xứng trong PHP.

Kiểm tra số đối xứng trong PHP

Một số được coi là số đối xứng trong PHP nếu như đọc từ trái qua phải, hay từ phải qua trái số đó đều được số giống nhau. Bởi vậy để kiểm tra một số có phải là số đối xứng hay không, chúng ta đơn giản chỉ cần đảo ngược số này và kiểm tra số thu về có bằng với số đã cho hay không là xong.

Để đảo ngược số đã cho, chúng ta có thể sử dụng tới một trong các phương pháp mà Kiyoshi đã giới thiệu trong bài sau:

Và chúng ta tạo hàm kiểm tra số đối xứng trong PHP như sau:

function symmetrical_num($n){ 
// flag = 1 => số đối xứng
// flag = 0 => không phải số đối xứng

$flag =0;
if (strrev($n) == $n) $flag = 1;
return $flag;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này và sử dụng trong chương trình kiểm tra n có phải số đối xứng không trong PHP như sau:

function symmetrical_num($n){ 
// flag = 1 => số đối xứng
// flag = 0 => không phải số đối xứng

$flag =0;
if (strrev($n) == $n) $flag = 1;
return $flag;
}

$array= array(1234,12321,12344321);

foreach($array as $n){

$check = symmetrical_num($n);

if( $check == 1 ) echo $n." la so doi xung\n";
else echo $n." khong phai la la so doi xung\n";
}

Kết quả kiểm tra số đối xứng trong PHP sẽ như sau:

1234 khong phai la so doi xung
12321 la so doi xung
12344321 la so doi xung

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tìm số đối xứng trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/kiem-tra-so-doi-xung-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.