Lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP. Bằng cách dùng các phương thức phù hợp để làm tròn số trong PHP, chúng ta hoàn toàn có thể lấy một số lượng chữ số chỉ định sau dấu phẩy của một số trong PHP và bạn sẽ học được chúng hoàn hảo sau bài học này.

Chúng ta có 2 phương pháp để lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP như sau:

  • Sử dụng hàm round()
  • Sử dụng hàm number_format()

Lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP bằng round

Cách đơn giản nhất để lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP chính là sử dụng tới hàm round trong PHP.

Hàm này vốn có tác dụng làm tròn một số trong PHP theo quy tắc, nếu phần thập phân của số lớn hơn hoặc bằng 0.5 thì làm tròn lên, và nếu nhỏ hơn 0.5 thì làm tròn xuống. Tuy nhiên hàm round() chỉ có tác dụng làm tròn thành số nguyên, do vậy nếu muốn lấy 2 số sau dấu phẩy của một số chỉ định, chúng ta cần phải tăng số đó lên 10^2 (bằng 100) lần để làm tròn kết quả, sau đó mới giảm số đó 10^2 lần để có thể lấy được số ban đầu với 2 số sau dấu phẩy.

Ứng dụng round, chúng ta có thể lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP với cú pháp sau đây:

round(num * 100) / 100 ;

Trong đó num là số cần lấy 2 số sau dấu phẩy.

Ví dụ cụ thể, chúng ta lấy 2 số sau dấu phẩy của các số như sau:

$num = 124.4677;

$result = round($num * 100) / 100 ;
echo $result;
// 124.47

Lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong PHP bằng round

Cũng bằng cách dùng round, chúng ta cũng có thể lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong PHP.

Để tiện cho sử dụng, chúng ta sẽ đóng gói xử lý vào một hàm như sau:

/*Hàm lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong PHP*/
function take_decimal_number($num,$n){
//num : số cần xử lý
//n: số chữ số sau dấu phẩy cần lấy
$base = 10**$n;
$result = round($num * $base) / $base ;
return $result;
}

Chúng ta có thể gọi hàm này trong chương trình lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong PHP như sau:

function take_decimal_number($num,$n){
//num : số cần xử lý
//n: số chữ số sau dấu phẩy cần lấy
$base = 10**$n;
$result = round($num * $base) / $base ;
return $result;
}

$num = 124.4677;

echo take_decimal_number($num, 2); //124.47

echo take_decimal_number($num, 3); //124.468

echo take_decimal_number($num, 4); //124.4677

Lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP bằng number_format

Ngoài cách sử dụng hàm round() thì chúng ta cũng có thể lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP bằng cách sử dụng tới hàm number_format trong PHP.

Hàm này có tác dụng biểu diễn một số trong PHP với số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong PHP. Nếu số chỉ định là số nguyên thì số 0 sẽ được dùng để đệm vào làm phần thập phân, còn nếu số chỉ định là số thực thì sẽ được làm tròn phần thập phân cho đủ số lượng chữ số.

Ứng dụng number_format, chúng ta có thể lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP của một số thực, với cú pháp sau đây:

number_format($num, $n);

Trong đó $num là số cần lấy số lượng $n số sau dấu phẩy.

Trong trường hợp chỉ định $n = 2 thì chúng ta có thể lấy 2 số sau dấu phẩy như ví dụ sau đây:

$num = 124.4677;

echo number_format($num, 2); //124.47

Tất nhiên chúng ta cũng có thể chỉ định tự do n với một số nguyên dương, và lấy số lượng số chỉ định sau dấu phẩy trong PHP như các ví dụ khác sau đây:

$num = 124.4677;

echo number_format($num); //124

echo number_format($num, 1); //124.5

echo number_format($num, 3); //124.468

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy 2 số sau dấu phẩy trong PHP rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/so-trong-php/lay-2-so-sau-dau-phay-trong-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.