Xóa biến trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xóa biến trong python

Hướng dẫn cách Xóa biến trong python. Bạn sẽ học được cách xóa một biến đã được khai báo trước đó bằng lệnh del trong python sau bài học này.

Gán giá trị cho biến

Trước khi xem xét cách xóa biến, hãy xem xét cách bạn tạo và gán giá trị cho biến trong Python. Để tạo một biến, bạn chỉ cần chọn một tên và sử dụng dấu bằng (=) để gán giá trị cho biến đó. Ví dụ:

x = 5
name = "Alice"

Trong ví dụ trên, chúng ta đã tạo hai biến: xname. Biến x chứa giá trị số nguyên 5, trong khi biến name chứa chuỗi “Alice”.

Lý do xóa biến

Một trong những lý do quan trọng để xóa biến là quản lý tài nguyên. Biến sử dụng bộ nhớ máy tính và lưu trữ dữ liệu. Khi bạn đã hoàn thành việc sử dụng một biến hoặc khi biến đó không còn cần thiết, việc giữ biến đó có thể dẫn đến lãng phí tài nguyên. Một ứng dụng lớn với nhiều biến chưa được xóa có thể tiêu tốn nhiều bộ nhớ máy tính, dẫn đến hiệu suất kém.

Xóa biến cũng giúp làm cho mã nguồn dễ đọc hơn và dễ bảo trì. Khi một biến đã không còn cần thiết nữa, việc giữ nó trong mã có thể gây hiểu nhầm cho người đọc mã nguồn, và đôi khi có thể gây ra lỗi. Bằng cách xóa biến, bạn làm cho mã nguồn của mình trở nên rõ ràng và dễ hiểu hơn.

Cách xóa biến trong python

Chúng ta có thể xóa một biến đã được khai báo và ngăn không cho sử dụng biến đó nữa bằng cách sử dụng lệnh del trong python.
Cú pháp xóa biến trong python bằng lệnh del trong python như sau:

del tên_biến

Dưới đây là một ví dụ:

x = 5
del x # Xóa biến x

Sau khi thực hiện del x, biến x không còn tồn tại trong bộ nhớ máy tính. Bất kỳ thao tác nào liên quan đến biến x sau đó sẽ gây ra lỗi vì biến không còn tồn tại.

Xóa nhiều biến cùng một lúc

Bạn có thể xóa nhiều biến cùng một lúc bằng cách liệt kê chúng trong cùng một lệnh del. Ví dụ:

a = 1
b = 2
c = 3
del a, b, c # Xóa ba biến a, b, c

Xóa biến đối với các cấu trúc dữ liệu

Trong Python, không chỉ có biến mà bạn có thể xóa, mà còn có thể xóa các phần tử khỏi các cấu trúc dữ liệu như danh sách (list), từ điển (dictionary) hoặc tập hợp (set). Điều này giúp giảm kích thước của cấu trúc dữ liệu và làm cho mã của bạn hiệu quả hơn. Dưới đây là một ví dụ:

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
del my_list[2] # Xóa phần tử thứ 3 khỏi danh sách

Trong ví dụ này, chúng ta đã xóa phần tử thứ 3 (có chỉ số là 2) khỏi danh sách my_list.

Xóa biến trong phạm vi hàm

Khi bạn xóa biến trong một hàm, biến đó chỉ bị xóa trong phạm vi của hàm đó. Ngoài phạm vi của hàm, biến vẫn còn tồn tại. Dưới đây là một ví dụ:

def my_function():
x = 10
del x # Xóa biến x trong phạm vi của hàm

my_function()
print(x) # Lỗi! Biến x không tồn tại ở ngoài hàm

Lỗi NameError xảy ra khi xóa biến

Lỗi NameError xảy ra khi chúng ta muốn xóa một biến mà biến đó không được khai báo trước, hoặc là đã khai báo nhưng đã bị xóa đi trước đó.

Ví dụ lỗi xảy ra chúng ta xóa một biến trước khi khai báo nó như sau:

del num

Lỗi trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
del num # Xóa biến num
NameError: name 'num' is not defined

Sau đó hãy thử khai báo và xóa biến đó như sau:

num = 10
print(num)

del num # Xóa biến num

Sau khi khai báo biến num, chúng ta đã dùng lệnh del để xóa nó. Sau khi xóa num, biến này trở về trạng thái chưa được khai báo, do đó nếu chúng ta sử dụng biến này mà không khai báo nó lại, lỗi NameError sẽ xảy ra như sau:

num = 10
print(num)

# 10

del num
print(num)

Lỗi NameError trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 7, in <module>
print(num)
NameError: name 'num' is not defined

Lưu ý về việc xóa biến

Mặc dù việc xóa biến có thể giúp quản lý tài nguyên và làm cho mã nguồn dễ đọc hơn, cần lưu ý một số điểm quan trọng:

  1. Không nên xóa biến khi chúng còn cần thiết. Việc xóa biến có thể dẫn đến lỗi hoặc làm cho mã của bạn trở nên khó hiểu.

  2. Tránh xóa biến trong các vòng lặp lớn hoặc các phần mã yêu cầu hiệu suất cao. Việc xóa biến trong những tình huống này có thể tạo thêm áp lực lên bộ nhớ và làm giảm hiệu suất.

  3. Xóa biến chỉ cần thiết khi bạn chắc chắn rằng biến đó không còn cần thiết nữa.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích cách xóa biến trong python bằng lệnh del trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/xoa-bien-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.