Xóa biến trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Xóa biến trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách Xóa biến trong python. Bạn sẽ học được cách xóa một biến đã được khai báo trước đó bằng lệnh del trong python sau bài học này.

Xóa biến trong python

Chúng ta có thể xóa một biến đã được khai báo và ngăn không cho sử dụng biến đó nữa bằng cách sử dụng lệnh del trong python.
Cú pháp xóa biến trong python bằng lệnh del trong python như sau:

del tên biến

Ví dụ:

num = 10
print(num)

del num

Sau khi khai báo biến num, chúng ta đã dùng lệnh del để xóa nó. Sau khi xóa num, biến này trở về trạng thái chưa được khai báo, do đó nếu chúng ta sử dụng biến này mà không khai báo nó lại, lỗi NameError sẽ xảy ra như sau:

num = 10
print(num)

# 10

del num
print(num)

Lỗi NameError trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 7, in <module>
print(num)
NameError: name 'num' is not defined

Khi viết chương trình, nếu vì một lý do gì đó mà bạn muốn xóa biến trong python, hãy nhớ dùng lệnh del nhé.
Và lưu ý rằng bạn phải chỉ có thể xóa một biến đã được khai báo trước đó mà thôi, nếu không lỗi NameError sẽ xảy ra:

del num
print(num)

>Traceback (most recent call last):
> File "Main.py", line 1, in <module>
> del num
>NameError: name 'num' is not defined

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích cách xóa biến trong python bằng lệnh del trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/xoa-bien-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.