Nhập biến trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Nhập biến trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách Nhập biến trong python. Bạn sẽ học được cách nhập giá trị của biến từ bàn phím bằng hàm inpput () trong python sau bài học này.

Nhập biến trong python

Để nhập biến trong python, chúng ta cần sử dụng một hàm dựng sẵn là hàm inpput () trong python.
Hàm input() sẽ giúp chúng ta nhập liệu từ bàn phím và gán giá trị đó vào biến với cú pháp sau đây:

tên biến= input()

Trong đó:

  • input dùng để gọi hàm. Khi hàm được gọi, một dòng nhập dữ liệu sẽ hiện ra để người dùng có thể nhập liệu từ bàn phím.
  • tên biến được đặt theo Quy tắc đặt tên biến trong Python mà bạn đã học trong bài Biến trong python là gì

Sau khi người dùng có thể nhập liệu từ bàn phím, chuỗi nhập vào sẽ được gán vào tên biến dưới dạng kiểu dữ liệu string.

Bạn cũng có thể dùng cú pháp sau đây để màn hình nhập liệu trở nên đẹp hơn:

tên biến= input(">>")

Ví dụ, chúng ta có chương trình nhập tên tuổi và in ra màn hình như sau:

print("Hay nhap ten cua ban : ")
name=input(">>")

print("Hay nhap tuoi cua ban : ")
old=input(">>")

user = "\n Ten ban : " + name + "\n Tuoi ban : " +old
print(user)

Hãy lưu lại chương trình trên với tên user.py và chạy trên Anaconda Prompt. Kết quả sẽ như sau:

Nhập biến trong python

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã giải thích cách nhập biến trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/nhap-bien-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.