Cách khai báo, khởi tạo và gán biến trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Cách khai báo, khởi tạo và gán biến trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Để sử dụng biến trong python, trước tiên chúng ta cần tạo ra biến đó thông qua việc khai báo hoặc khởi tạo biến. Bạn sẽ học được cách khai báo, khởi tạo và gán biến trong python sau bài học này.

Khai báo biến trong python

Để sử dụng một biến, trước hết chúng ta cần phải tạo ra biến đó.

Trong ngôn ngữ lập trình, chúng ta có 2 cách tạo một biến đó là khởi tạo biến, hoặc là khai báo biến.

Khai báo biến có ý nghĩa chỉ định tên và kiểu dữ liệu của một biến, còn việc khởi tạo biến thì ngoài việc chỉ định tên và kiểu dữ liệu của biến ra, chúng ta còn thực hiện cả việc gán giá trị ban đầu vào biến nữa.

Tuy nhiên khác với các ngôn ngữ khác cần phải khai báo tên cũng như kiểu dữ liệu của một biến, thì trong Python lại không cần đến việc khai báo biến.

Thay vì khai báo, chúng ta có thể gán trực tiếp giá trị vào một biến, mà không cần để ý tới kiểu dữ liệu của biến như thế nào, hoặc biến đó đã được khai báo trước đó hay chưa.

Lý do là các biến sau khi được khởi tạo sẽ được Python tự động xác định kiểu dữ liệu của biến đó, thông qua kiểu của giá trị đầu tiên được gán vào biến. Đây là điểm vô cùng tiện lợi của Python nếu so sánh với các ngôn ngữ lập trình khác.

Khởi tạo biến trong python

Như Kiyoshi đã phân tích ở trên, thì trong python chúng ta không cần phải khai báo biến, mà kiểu của biến sẽ được tự động xác định thông qua giá trị ban đầu được gán vào.

Và đây cũng là cách chúng ta khởi tạo biến trong python.

Chúng ta không cần chỉ định kiểu dữ liệu của biến mà chỉ cần gán giá trị ban đầu vào biến trong python, với cú pháp khởi tạo biến sau đây:

name = value

Trong đó

  • name là tên biến được đặt theo quy tắc đặt tên biến trong Python mà bạn đã học trong bài Biến trong python là gì.
  • Dấu = dùng để gán biến trong python. Giá trị value bên phải dấu = sẽ được gán vào biến ở bên trái.
  • value là giá trị dùng để khai báo biến. Giá trị này có thể là chuỗi, số, hoặc các kiểu đối tượng khác trong python.

Ví dụ cụ thể, chúng ta khởi tạo các biến với các kiểu dữ liệu khác nhau trong Python như sau:

old = 24 # Giá trị biến là số
str = "Hello" # Giá trị biến là chuỗi
colorlist = ["red", "blue", "yerllow"] # Giá trị biến là list

Sau khi khởi tạo biến trong python, bạn có thể sử dụng biến đó bằng cách viết tên biến trong chương trình. Khi sử dụng biến trong python, giá trị được gán vào biến đó sẽ được sử dụng thay cho biến khi xử lý trong python.

num = 30
print(num)

#>> 10

Giống như ở ví dụ trên, sau khi khởi tạo biến bằng cách gán giá trị 30 cho biến num, thì khi sử dụng biến num trong hàm print, giá trị gán 30 sẽ được dùng thay cho biến khi in ra màn hình.

Kiểu dữ liệu của biến trong python

Khi bạn khởi tạo biến trong python, Python sẽ tự động xác định kiểu dữ liệu của biến được khai báo. Do đó bạn không cần phải lo lắng xem kiểu dữ liệu mà mình đã khai báo trong biến có đúng hay không.

Nếu bạn muốn kiểm tra kiểu dữ liệu sau khi khai báo biến trong python, hãy dùng hàm typle() trong python như ví dụ sau đây:

myvar = 1234
print(type(myvar))

# <class 'int'>

mystr = "hello"
print(type(mystr))

# <class 'str'>

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách khai báo, khởi tạo và gán biến trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/bien-trong-python/khai-bao-bien-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.