Comment trong Javascript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Comment trong Javascript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách comment trong javascript. Comment trong javascript , hay còn gọi là cách chú thích trong javascript hoặc là ghi chú trong javascript dùng để chú thích nội dung của dòng code viết trong chương trình. Comment trong javascript sẽ không ảnh hưởng tới kết quả xử lý chương trình, do đó chúng ta có thể tự do viết chúng. Có hai cách comment trong javascript và bạn sẽ học chúng hoàn hảo sau bài viết này.

Comment trong javascript là gì

Comment trong javascript là các dòng code được bỏ qua khi chạy chương trình , nhằm giúp bạn lưu lại các thông tin khi viết chương trình như biến số này dùng làm gì, ai là người tạo và tạo ra lúc nào chẳng hạn. Chỉ cần viết comment trong javascript theo những luật xác định thì dòng comment trong javascript sẽ không ảnh hưởng tới kết quả chương trình.

Các thông tin cần thiết được lưu giữ bởi comment trong javascript sẽ giúp bạn bảo trì chương trình dễ hơn, cũng như dễ chuyển giao lại dự án cho người khác hoặc là chia sẽ dự án cho nhiều người cùng làm.

Cách comment trong javascript

Cách comment trên một dòng trong javascript

Chúng ta sử dụng // để Để comment một dòng trong javascript. Comment trong javascript sẽ được tính từ vị trí bắt đầu // cho tới hết dòng.

//dòng comment

Chúng ta có thể bắt đầu comment bằng cách ghi // từ vị trí đầu dòng, hay ở giữa dòng đều được.

// người tạo:Kiyoshi
let num = 10;
num = num + 5; // cộng thêm 5 đơn vị
console.log(num); // in ra màn hình console

Trong ví dụ trên hai dòng dưới đây chính là comment trong javascript

// người tạo:Kiyoshi
// cộng thêm 5 đơn vị

Cách comment trên nhiều dòng trong javascript

Để comment trên nhiều dòng trong javascript, ngoài cách ghi vào đầu từng dòng dấu // như ở cách trên, thì chúng ta có thể dùng một cách đơn giản hơn nữa, đó là viết các dòng chú thích ở giữa cặp dấu /**/ với cú pháp sau đây:

/*
dòng comment 1
dòng comment 2

*/

Chúng ta sử dụng cặp dấu /**/ để comment trên nhiều dòng trong javascript như ví dụ sau đây:

/*
Ngày viết : 210304
Tác giả : Kiyoshi
*/

let num = 10;
num = num + 5; /* cộng thêm 5 đơn vị*/
console.log(num);

Kết quả:

15

Lưu ý khi comment javascript bên trong HTML

Mặc dù không liên quan tới javascript lắm, nhưng chúng ta cũng cần phải biết cách comment trong HTML như sau:

<!-- dòng comment -->

Khi chúng ta viết javascript bên trong trang HTML, cần chú ý là cách viết comment của chúng khác nhau.
Ngoài ra, khi bạn comment out dòng lệnh của một ngôn ngữ thì các lệnh của ngôn ngữ kia không bị comment out theo, do đó đừng quên phải comment cả hai khi cần thiết nhé.

<!-- Comment trong HTML -->
<p>
Ví dụ comment trong javascript
</p>

<script>
let num = 10;
//num = num + 5; /* Comment trong JavaScript*/
</script>

Sử dụng comment để tạm thời ngừng chạy câu lệnh

Ngoài cách sử dụng comment trong javascript để lưu lại các thông tin cần thiết, bạn cũng có thể dùng comment để ngừng chạy một hoặc nhiều câu lệnh. Cách làm này gọi là comment out trong tiếng Anh, hay là コメントアウト trong tiếng Nhật.

Cách sử dụng comment để tạm thời ngừng chạy câu lệnh giống như ví dụ sau đây:

int price = 500;
price = price * 2;
console.log(num);

Nếu chạy chương trình trên, chúng ta sẽ có kết quả là:

1000

Nếu chúng ta không muốn chạy dòng lệnh thứ 2 nữa, chúng ta có thể xoá nó. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ tạm thời không muốn chạy dòng lệnh này, hãy comment dòng lệnh thứ hai như sau:

int price = 500;
//price = price * 2;
console.log(num);

Khi đó dòng lệnh thứ hai bị ngưng chạy, do đó chỉ có dòng lệnh 1 và 3 được thực thi và kết quả trả về như sau:

500

Nếu sau đó chúng ta muốn tiếp tục chạy dòng code này, chỉ cần đơn giản bỏ đi dấu // trước nó là xong, mà không cần phải viết lại nó nữa.

Phím tắt comment trong JavaScript

Tùy thuộc vào phần mềm viết code JavaScript mà bạn dùng thì chúng ta sẽ có các cách dùng phím tắt khác nhau như dưới đây:

Phím tắt comment trong Notepad ++

Phím tắt comment trong Notepad++
Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Notepad ++:

  • Ctrl + K: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + Q: Bỏ commet của vùng code được chọn

Phím tắt comment trong Visual Studio

Phím tắt comment trong Visual Studio
Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Visual Studio:

  • Ctrl + K + C: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + K + U: Bỏ commet của vùng code được chọn

Phím tắt comment trong Sublime text 3

Phím tắt comment trong Sublime text 3

Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Sublime text 3:

  • Ctrl + /: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + Shift + /: Bỏ commet của vùng code được chọn

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách comment trong javascript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về javascript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/kien-thuc-co-ban-ve-javascript/comment-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.