Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript

Hướng dẫn cách chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript tại vị trí bất kỳ sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp cơ bản để chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript như sau:

  • Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript tại vị trí bất kỳ bằng phương thức slice()
  • Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript tại vị trí bất kỳ bằng phương thức substring()
  • Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript tại vị trí bất kỳ thông qua mảng

Lại nữa, các phương pháp ở trên chủ yếu được sử dụng để chèn ký tự vào vị trí bất kỳ ở giữa chuỗi ban đầu. Nếu bạn đơn giản chỉ muốn chèn ký tự vào đầu hoặc cuối một chuỗi, thì chỉ cần sử dụng phương thức concat() hoặc toán tử cộng là xong.

Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript tại vị trí bất kỳ | phương thức slice()

Trong JavaScript không tồn tại phương pháp trực tiếp nào giúp chúng ta chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript tại vị trí bất kỳ. Tuy nhiên bằng cách kết hợp các phương thức có sẵn trong JavaScript, chúng ta hoàn toàn có thể thực hiện được việc này. Và một trong những cách đó chính là kết hợp giữa phương thức slice() và toán tử cộng + trong JavaScript.

Ôn lại một chút thì phương thức slice() có tác dụng cắt chuỗi ban đầu thành các chuỗi con, và toán tử cộng +thì có tác dụng nối các chuỗi lại với nhau.

Ý tưởng ở đây chính là chúng ta sử dụng slice() để cắt chuỗi ban đầu tại vị trí chỉ định làm 2 phần, sau đó toán tử cộng để nối 2 phần này cùng với ký tự cần chèn vào là xong.

Cú pháp chúng ta sử dụng ở đây sẽ là:

str.slice(0, position) + sub + str.slice(position)

Trong đó, str là chuỗi ban đầu, position là vị trí cần chèn ký tự, và sub là ký tự cần chèn.

Ví dụ cụ thể:

let str = "abcdef";
let position = 3;
let sub = "123";

let result = str.slice(0, position ) + sub + str.slice(position) ;
console.log(result)
//> abc123def

Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript tại vị trí bất kỳ | phương thức substring()

Ngoài phương thức slice() thì bạn cũng có thể sử dụng substring() để cắt chuỗi ban đầu thành các chuỗi con, trước khi đem chúng nối lại với ký tự cần chèn.

Một cách tương tự thì cú pháp chúng ta sử dụng ở đây sẽ là:

str.substring(0, position) + sub + str.substring(position)

Trong đó, str là chuỗi ban đầu, position là vị trí cần chèn ký tự, và sub là ký tự cần chèn.

Ví dụ cụ thể:

let str = "abcdef";
let position = 3;
let sub = "123";

let result = str.substring(0, position) + sub + str.substring(position);
console.log(result)
//> abc123def

Chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript tại vị trí bất kỳ thông qua mảng

Đây cũng là một phương pháp khá thú vị, khi thay vì chèn ký tự trực tiếp vào chuỗi thì chúng ta sẽ biến chuỗi thành mảng và sau đó thao tác chèn ký tự trên mảng này. Và chúng ta cần tổ hợp 3 phương thức liên hoàn là split ,splice và join để hoàn thành xử lý này.

Ý tưởng ở đây là sử dụng tổ hợp liên hoàn 3 phương thức trên để:

  1. Biến chuỗi thành mảng bằng phương thức split()
  2. Thay thế phần tử trong mảng tại phạm vi cần chèn bằng ký tự bằng phương thức splice()
  3. Chuyển mảng thành chuỗi kết quả bằng phương thức join()

Và cú pháp chúng ta sử dụng ở đây sẽ là:

let result = str.split('');
result.splice(position, 0, sub);
result = result.join('')

Trong đó, str là chuỗi ban đầu, position là vị trí cần chèn ký tự, và sub là ký tự cần chèn.

Ví dụ cụ thể:

let str = "abcdef";
let position = 3;
let sub = "123";

let result = str.split('');
result.splice(position, 0, sub);
result = result.join('')

console.log(result)
//> abc123def

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn các cách chèn ký tự vào chuỗi trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/chuoi-trong-javascript/chen-ky-tu-vao-chuoi-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.