Chỉ định khóa và lấy giá trị trong dictionary python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chỉ định khóa và lấy giá trị trong dictionary python

Hướng dẫn cách chỉ định khóa và lấy giá trị trong dictionary python. Bạn sẽ học được cách lấy giá trị bằng cách chỉ định khóa cũng như bằng phương thức get() trong dictionary python sau bài học này.

Chỉ định khóa và lấy giá trị trong dictionary python

Mỗi phần tử trong dictionary python là một cặp khóa và giá trị (key và value). Bằng cách chỉ định khóa cho dictionary, bạn có thể lấy được giá trị tương ứng với khóa đó với cú pháp như sau:

dictionary[key]

Trong ví dụ sau đây, chúng ta sẽ lấy giá trị tương ứng với khóa được chỉ định trong dictionary python:

mydict = {"NB":"Ninh Bình", "ND":"Nam Định", "TH":"Thanh Hóa"}

print(mydict["NB"])
#>> Ninh Bình
print(mydict["ND"])
#>> Nam Định
print(mydict["TH"])
#>> Thanh Hóa

Lại nữa, nếu chỉ định một khóa không tồn tại trong dictionary, lỗi KeyError sẽ xảy ra:

mydict = {"NB":"Ninh Bình", "ND":"Nam Định", "TH":"Thanh Hóa"}

print(mydict["TK"])

>>Traceback (most recent call last):
>> File "Main.py", line 3, in <module>
>> print(mydict["TK"])
>>KeyError: 'TK'

Chỉ định khóa và lấy giá trị trong dictionary python với phương thức get()

Chúng ta lấy giá trị bằng cách chỉ định khóa trong dictionary python với phương thức get() bằng cú pháp sau đây:

dictionary.get(key[, default])

Cũng tương tự như phương pháp trên, chúng ta cũng chỉ định khóa và lấy giá trị tương ứng với khóa đó. Tuy nhiên trong trường hợp từ khóa không tồn tại, phương thức get() không xảy ra lỗi mà sẽ trả về kết quả default.

Chúng ta cũng có thể lược bỏ đối số default. Khi đó, nếu key không tồn tại, giá trị None sẽ được trả về.

Chúng ta sử dụng cụ thể cách này như ví dụ dưới đây:

mydict = {"NB":"Ninh Bình", "ND":"Nam Định", "TH":"Thanh Hóa"}
print(mydict.get("NB"))
#>>Ninh Bình

# Chỉ định default
print(mydict.get("TK","Key không tồn tại"))
#>>Key không tồn tại

# Lược bỏ default
print(mydict.get("TK"))
#>>None

Có thể thấy kể cả khi key không tồn tại, cách lấy giá trị bằng cách chỉ định khóa trong dictionary python bằng phương thức get() cũng sẽ không trả về lỗi.
Do đó, trong các chương trình phức tạp hơn, Kiyoshi khuyên bạn nên dùng cách này để tránh xảy ra lỗi làm gián đoạn toàn bộ chương trình.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách chỉ định khóa và lấy giá trị trong dictionary python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/dictionary-trong-python/chi-dinh-khoa-va-lay-gia-tri-trong-dictionary-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.