Sử dụng chế độ tương tác trong python (Interactive mode, 対話モード) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Sử dụng chế độ tương tác trong python (Interactive mode, 対話モード)

Hướng dẫn sử dụng chế độ tương tác trong python ( tiếng anh: Interactive mode; tiếng Nhật: 対話モード ). Bạn sẽ học được cách chạy code python nhanh nhất bằng cách sử dụng chế độ tương tác, cũng như các thao tác với chế độ tương tác như khởi động chế độ tương tác,kết thúc chế độ tương tác hay là lệnh xóa màn hình trong python sau bài học này.

Trong python có sẵn một mode gọi là chế độ tương tác giúp chúng ta thực thi nhanh chóng một dòng lệnh nhập trực tiếp vào và đưa ngay kết quả ra màn hình mà không cần phải lưu tệp chương trình.

Khởi động chế độ tương tác trong python

Tại môi trường Windows, chúng ta khởi động chế độ tương tác bằng cách mở Command Prompt (nếu bạn đã Cài đặt môi trường python ) hoặc là Anaconda Prompt (nếu bạn đã cài đặt python bằng Anaconda), sau đó nhập dòng lệnh sau đây trực tiếp vào màn hình và nhấn phím ENTER để chạy nó.

python

Sau đó, màn hình dưới đây sẽ hiện ra, và bạn có thể bắt đầu sử dụng chế độ tương tác trong python.
Interactive mode

Hãy thử nhập một vài dòng code và tương tác với python ngay trên màn hình này nhé.

Ví dụ tính toán với số bằng chế độ tương tác trong python

Hãy nhập vào màn hình dòng lệnh sau đây và nhấn ENTER để chạy nó:

1+2*3

Ngay lập tức, kết quả tính toán phép tính đươc trả về:

Tiếp theo hãy thử gán giá trị vào biến số và tính toán với nó. Hãy nhập lần lượt và nhấn ENTER các dòng code dưới đây:

num = 20
price = 500
num * price

Kết quả phép tính với biến số sẽ được hiển thị ngay:
Interactive mode

Ví dụ thao tác với chuỗi bằng chế độ tương tác trong python

Chúng ta hãy thử xem thao tác với chuỗi bằng chế độ tương tác trong python sẽ như thế nào nhé.

Ví dụ tìm vị trí ký tự trong chuỗi python

print("Good School".find("oo", 3, 10))

Kết quả:

Không những với những ví dụ đơn giản như tính toán hay in ra màn hình như ở trên, bạn cũng có thể sử dụng chế độ tương tác trong python với các xử lý phức tạp như lệnh IF, lệnh WHILE v.v…

Kết thúc chế độ tương tác trong python

Để kết thúc chế độ tương tác trong python, bạn hãy nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z trong Windows. Khi đó chế độ tương tác trong python sẽ kết thúc như ở màn hình sau đây:

Xem hướng dẫn trợ giúp trong chế độ tương tác python

Bạn có thể xem các hướng dẫn trợ giúp cách sử dụng python trực tiếp trong chế độ tương tác python. Ví dụ bạn muốn biết cách sử dụng lệnh WHILE trong python, hãy nhập dòng code vào màn hình và nhấn ENTER như dưới đây:

help('while')

Hướng dẫn sử dụng lệnh WHILE bằng tiếng anh đã hiện ra. Nếu bạn biết tiếng Anh, đây sẽ là một chức năng rất hữu ích cho bạn. Tuy nhiên nếu bạn không hiểu tiếng Anh, thì tốt nhất hãy học python ngay tại website laptrinhcanban.com này nhé.

Lệnh xóa màn hình trong python

Trong *chế độ tương tác không có sẵn lệnh xóa màn hình trong python, do đó bạn chỉ có 2 cách đó là tắt Command Prompt (nếu bạn đã Cài đặt môi trường python ) hoặc là Anaconda Prompt (nếu bạn đã cài đặt python bằng Anaconda) và khởi động lại chế độ tương tác python , hoặc là bạn phải sử dụng lệnh xoá màn hình trong python trong module os như dưới đây:

Lệnh xóa màn hình trong python với Windows

import os
ret = os.system('cls')

Trong đó dòng đầu tiên là để import module os vào chương trình, và dòng thứ hai chính là lệnh xóa màn hình trong python được cài sẵn trong module os này.

Ví dụ chúng ta có một màn hình trong chế độ tương tác python đã đầy như sau:

Để xóa màn hình, chúng ta sẽ nhập lần lượt và nhấn ENTER hai dòng code ở trên:

Và kết quả màn hình sẽ bị xóa và trả lại như sau:

Lệnh xóa màn hình trong python với Mac hoặc Linux

Cách xóa màn hình trong python tại chế độ tương tác ở Mac hoặc Linux cũng tương tự với Windows, chúng ta cần import module os vào chương trình trước khi sử dụng tới lệnh xoá màn hình được cài sẵn trong module này.

Tuy nhiên thì thay vì sử dụng cls thì chúng ta sẽ sử dụng clear dưới đây:

import os
ret = os.system('clear')

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng chế độ tương tác trong python rồi. Hãy khởi động ngay chế độ tương tác trong python và thực hành lại các ví dụ ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/kien-thuc-can-ban-ve-chuong-trinh-python/su-dung-che-do-tuong-tac-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.