Kiểm tra chữ hoa chữ thường trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra chữ hoa chữ thường trong python

Hướng dẫn cách kiểm tra chữ hoa chữ thường trong python. Bạn sẽ học được cách kiểm tra chữ hoa chữ thường bằng các phương thức islower, isupper, istitle trong python trong bài viết này.

Kiểm tra chữ hoa chữ thường bằng phương thức islower trong python

Chúng ta sử dụng phương thức islower trong python để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi là chữ thường hay không với cú pháp sau đây:

str.islower()

nếu như tất cả ký tự trong chuỗi đều là chữ thường, thì kết quả True sẽ được trả về. Và False trong các trường hợp còn lại.

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("apple".islower())
#>> True

print("Hello".islower())
#>> False

Đối với những ký tự không phân biệt được chữ hoa chữ thường như số hoặc kanji tiếng Nhật thì sẽ được bỏ qua khi kiểm tra bằng phương thức islower trong python, như ví dụ sau:

print("apple100".islower())
#>> True

print("max値".islower())
#>> True

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức lower trong python với cả các ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("hello".islower())
#>> True

print("Xin Chào".islower())
#>> False

Trong trường hợp chuỗi ký tự không chứa bất kỳ ký tự nào có thể phân biệt chữ thoa chữ thường, thì kết quả False sẽ được trả về như ví dụ sau:

print("2021".islower())
>> False

print("東京都".islower())
>> False

ở hai ví dụ trên, cả chữ số lẫn kanji tiếng Nhật đều không thể phân biệt chữ hoa chữ thường, do đó kết quả False đã được trả về.

Kiểm tra chữ hoa chữ thường bằng phương thức isupper trong python

Chúng ta sử dụng phương thức isupper trong python để kiểm tra xem tất cả ký tự trong chuỗi là chữ hoa hay không với cú pháp sau đây:

str.isupper()

nếu như tất cả ký tự trong chuỗi đều là chữ hoa, thì kết quả True sẽ được trả về. Và False trong các trường hợp còn lại.

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("APPLE".isupper())
#>> True

print("Hello".isupper())
#>> False

Đối với những ký tự không phân biệt được chữ hoa chữ thường như số hoặc kanji tiếng Nhật thì sẽ được bỏ qua khi kiểm tra bằng phương thức islower trong python, như ví dụ sau:

print("ORANGE100%".isupper())
#>> True

print("MAX値".isupper())
#>> True

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức lower trong python với cả các ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("APPLE".isupper())
#>> True

print("XIN CHÀO".isupper())
#>> True

Trong trường hợp chuỗi ký tự không chứa bất kỳ ký tự nào có thể phân biệt chữ thoa chữ thường, thì kết quả False sẽ được trả về như ví dụ sau:

print("2021".isupper())
#>> False

print("大阪".isupper())
#>> False

ở hai ví dụ trên, cả chữ số lẫn kanji tiếng Nhật đều không thể phân biệt chữ hoa chữ thường, do đó kết quả False đã được trả về.

Kiểm tra chữ hoa chữ thường bằng phương thức istitle trong python

Chúng ta sử dụng phương thức istitle trong python để kiểm tra xem ký tự đầu tiên của cụm từ trong chuỗi là chữ hoa và các ký tự khác là chữ thường hay không với cú pháp sau đây:

str.istitle()

nếu như ký tự đầu tiên của cụm từ trong chuỗi là chữ hoa và các ký tự khác là chữ thường, thì kết quả True sẽ được trả về như ví dụ sau:

print("Music Video".istitle())
#>> True

print("THE Movie".istitle())
#>> False

Lưu ý phía trước ký tự đầu tiên (chữ hoa) của cụm từ, có thể có một ký tự không thể phân biệt chữ hoa chữ thường (như số hoặc kanji tiếng Nhật) thì cũng không sao, nhưng nếu đứng phía trước chữ thường của cụm từ lại chứa ký tự không thể phân biệt chữ hoa chữ thường thì kết quả False sẽ được trả về, như ví dụ sau:

print("7Color Border".istitle())
#>> True

print("Pixel7a Xl".istitle())
#>> False

Hãy chú ý chuỗi ký tự 7Color ở ví dụ 1 cho kết quả True vì ký tự không phân biệt được chữ hoa chữ thường là số 7 đứng trước ký tự chữ hoa C ở đầu cụm từ.

Hãy chú ý chuỗi ký tự Pixel7a ở ví dụ 2 cho kết quả False vì ký tự không phân biệt được chữ hoa chữ thường là số 7 đứng trước ký tự chữ thường a.

Đối với những ký tự không phân biệt được chữ hoa chữ thường như số hoặc kanji tiếng Nhật thì sẽ được bỏ qua khi kiểm tra bằng phương thức istitle trong python, như ví dụ sau:

print("1000".istitle())
#>> False

print("名古屋".istitle())
#>> False

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức istitle trong python với cả các ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("App".istitle())
#>> True
print("Xin Chào".istitle())
#>> True

Trong trường hợp chuỗi ký tự không chứa bất kỳ ký tự nào có thể phân biệt chữ thoa chữ thường, thì kết quả False sẽ được trả về như ví dụ sau:

print("2021".istitle())
#>> False

print("大阪".istitle())
#>> False

ở hai ví dụ trên, cả chữ số lẫn kanji tiếng Nhật đều không thể phân biệt chữ hoa chữ thường, do đó kết quả False đã được trả về.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra chữ hoa chữ thường trong python. rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/kiem-tra-chu-hoa-chu-thuong-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.