Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong python

Hướng dẫn chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại, chuyển chữ thường thành chữ hoa trong python. Bạn sẽ học được cách chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại bằng các phương thức lower, upper, capitalize, title, swapcase trong python sau bài viết này.

Chuyển chữ hoa thành chữ thường trong python

Chúng ta sử dụng phương thức lower trong python để chuyển tất cả chữ hoa thành chữ thường và tạo thành chuỗi mới với cú pháp sau đây:

str.lower()

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Hello".lower())
#>> hello

print("APPLE".lower())
#>> apple

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức lower trong python với cả các ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("Hello".lower())
#>> hello

print("XIN CHÀO".lower())
#>> xin chào

Bằng cách sử dụng phương thức lower trong python, chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới gồm các ký tự ở chuỗi ban đầu đã được chuyển chữ hoa thành chữ thường.

Chuyển chữ thường thành chữ hoa trong python

Phương thức upper trong python

Chúng ta sử dụng phương thức upper trong python để chuyển tất cả chữ thường thành chữ hoa và tạo thành chuỗi mới với cú pháp sau đây:

str.upper()

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Hello".upper())
#>> HELLO

print("apple".upper())
#>> APPLE

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức upper trong python với cả các ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("Hello".upper())
#>> HELLO

print("xin chào".upper())
#>> XIN CHÀO

Bằng cách sử dụng phương thức upper trong python, chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới gồm các ký tự ở chuỗi ban đầu đã được chuyển chữ thường thành chữ hoa.

Phương thức capitalize trong python

Chúng ta sử dụng phương thức capitalize trong python để viết hoa ký tự đầu tiên của chuỗi và chuyển tất cả các chữ hoa khác thành chữ thường và tạo thành chuỗi mới với cú pháp sau đây:

str.capitalize()

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("hello python".capitalize())
#>> Hello python

print("MY FAVORITE THINGS".capitalize())
>> My favorite things

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức capitalize trong python với cả các ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("Hello".capitalize())
#>> Hello

print("XIN CHÀO".capitalize())
#>> Xin chào

Bằng cách sử dụng phương thức capitalize trong python, chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới gồm các ký tự ở chuỗi ban đầu đã được viết hoa ký tự đầu tiên của chuỗi và chuyển tất cả chữ hoa khác thành chữ thường.

Phương thức title trong python

Khi bạn viết hoa trong các văn bản hành chính, viết hoa danh từ riêng chỉ tên người, hoặc là viết tiêu đề cho một bài viết, bạn sẽ cần phải viết hoa chữ cái đầu của các từ, cụm từ trong chuỗi . Ví dụ:

Nguyễn Ái Quốc
Quận 1, Phường Bến Nghé
Ủng Hộ Chống Covid

Để giải quyết vấn đề này thì trong python đã chuẩn bị sẵn phương thức title().

Chúng ta sử dụng phương thức title trong python để viết hoa ký tự đầu tiên của cụm từ trong chuỗi và chuyển tất cả chữ hoa khác thành chữ thường và tạo thành chuỗi mới với cú pháp sau đây:

str.title()

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("hello python".title())
#>> Hello Python

print("MY FAVORITE THINGS".title())
#>> My Favorite Things

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức title trong python với cả các ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("Hello Python".title())
#>> Hello Python

print("XIN CHÀO VIỆT NAM".title())
#>> Xin Chào Việt Nam

Bằng cách sử dụng phương thức title trong python, chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới gồm các ký tự ở chuỗi ban đầu đã được viết hoa ký tự đầu tiên của cụm từ trong chuỗi và chuyển tất cả chữ hoa khác thành chữ thường.

Chuyển chữ hoa thành chữ thường và chữ thường thành chữ hoa trong python

Chúng ta sử dụng phương thức swapcase trong python để chuyển tất cả chữ hoa thành chữ thường và tất cả chữ thường thành chữ hoa và tạo thành chuỗi mới với cú pháp sau đây:

str.swapcase()

Cách sử dụng thực tiễn giống như ví dụ sau:

print("Hello".swapcase())
#>> hELLO

print("apple".swapcase())
#>> APPLE

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức swapcase trong python với cả các ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("Hello Python".swapcase())
#>> hELLO pYTHON

print("Xin Chào Việt Nam".swapcase())
#>> xIN cHÀO vIỆT nAM

Bằng cách sử dụng phương thức swapcase trong python, chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới gồm các ký tự ở chuỗi ban đầu đã được chuyển tất cả chữ hoa thành chữ thường và tất cả chữ thường thành chữ hoa.

Lưu ý khi chuyển chữ hoa chữ thường

Khi chúng ta chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại bằng các phương thức lower, upper, capitalize, title, swapcase trong python, thì các phương thức này sẽ tạo ra một chuỗi mới từ chuỗi cũ chứ không thay đổi giá trị của chuỗi cũ.
Ví dụ:

str="XIN CHÀO VIỆT NAM"
str_new= str.title()

print(str);
print(str_new)

Kết quả

XIN CHÀO VIỆT NAM
Xin Chào Việt Nam

Bạn có thể thấy bản thân chuỗi str không thay đổi giá trị của nó sau khi dùng phương thức title.

Do đó, nếu bạn muốn sử dụng nhiều lần kết quả chuyển chữ hoa thành chữ thường và chuyển chữ thường thành chữ hoa trong python bằng các phương thức này, hãy nhớ gán kết quả này vào một biến để tái sử dụngnhé.

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách chuyển chữ hoa thành chữ thường và ngược lại, chuyển chữ thường thành chữ hoa bằng các phương thức lower, upper, capitalize, title, swapcase trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/chuyen-chu-hoa-thanh-chu-thuong-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.