Giới Thiệu về lệnh if trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Giới Thiệu về lệnh if trong python

Trong lập trình, cấu trúc điều kiện if là một công cụ mạnh mẽ giúp chương trình thực hiện các hành động khác nhau dựa trên điều kiện được xác định. Trong ngôn ngữ lập trình Python, if là một phần quan trọng và thường được sử dụng để điều khiển luồng của chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá chi tiết về cấu trúc if trong Python.

Cú pháp câu lệnh if trong python

Cú pháp cơ bản của câu lệnh if trong Python như sau:

if điều_kiện:
# Các câu lệnh được thực hiện nếu điều_kiện đúng
hành_động

Trong đó:

  • điều_kiện là biểu thức logic đánh giá thành True hoặc False.
  • hành_động là một hoặc nhiều câu lệnh sẽ được thực thi nếu điều_kiện là True.

Nếu điều kiện là True, Python sẽ thực hiện hành động được xác định bên trong khối if. Nếu điều kiện là False, Python sẽ bỏ qua khối if và tiếp tục thực hiện các câu lệnh tiếp theo.

Sơ đồ xử lý if trong python

Sơ đồ khối câu lệnh điều kiện trong python như sau:
Lệnh if trong python

Lưu ý khi viết các câu lệnh trong khối lệnh if, tất cả các câu lệnh mô tả trong khối đều cần được viết với độ thụt lề giống nhau. Về mặc định, chúng ta sẽ dùng 4 ký tự trắng liên tiếp được tạo ra khi bạn nhấn dấu cách Space trên bàn phím 4 lần , hoặc là một dấu tab được tạo ra khi bạn nhấn phím Tab một lần, để quy định độ thụt lề của khối.

Trong biểu thức điều kiện, chúng ta sử dụng toán tử so sánhtoán tử logic để mô tả điều kiện. Nếu kết quả của các phép so sánh hoặc logic này True, các lệnh mô tả trong khối mới được thực hiện. Bạn có thể tìm hiểu chi tiết về các loại toán tử sử dụng trong biểu thức điều kiện của câu lệnh if python tại bài viết Toán tử so sánh trong pythontoán tử logic trong python.

Ví dụ về Sử Dụng lệnh if trong python

Hãy xem một ví dụ đơn giản về cách sử dụng câu lệnh if để kiểm tra xem một số có lớn hơn hay nhỏ hơn một giá trị nhất định:

number = 10

if number > 0:
print("Số dương")

Trong ví dụ này, chúng ta kiểm tra xem số number có lớn hơn 0 hay không. Nếu điều kiện đúng, thông báo “Số dương” sẽ được in ra màn hình.

Sử Dụng if-else Trong Python

Ngoài việc sử dụng câu lệnh if đơn, chúng ta cũng có thể sử dụng câu lệnh if-else để xác định các hành động trong trường hợp điều kiện không đúng:

number = 10

if number > 0:
print("Số dương")
else:
print("Số không dương")

Trong trường hợp này, nếu số number lớn hơn 0, chương trình sẽ in ra “Số dương”, ngược lại nếu số number không lớn hơn 0, chương trình sẽ in ra “Số không dương”.

Chi tiết vui lòng xem tại bài if else trong python

Sử Dụng Cấu Trúc if-elif-else

Trong một số trường hợp, chúng ta có thể muốn kiểm tra nhiều hơn một điều kiện. Đối với các trường hợp như vậy, chúng ta có thể sử dụng câu lệnh if-elif-else:

score = 75

if score >= 90:
print("Grade A")
elif score >= 80:
print("Grade B")
elif score >= 70:
print("Grade C")
else:
print("Grade D")

Trong ví dụ này, chúng ta kiểm tra điểm số và in ra một thông báo tương ứng với mỗi mức điểm.

Chi tiết vui lòng xem tại bài if elif else trong Python

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về if trong python rồi. Trong Python, câu lệnh if là một phần quan trọng của việc điều khiển luồng của chương trình. Bằng cách sử dụng các cấu trúc if, if-else, hoặc if-elif-else, chúng ta có thể xác định các hành động cụ thể dựa trên điều kiện được xác định. Điều này giúp chúng ta tạo ra các chương trình linh hoạt và mạnh mẽ, phản ứng với nhiều tình huống khác nhau.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/lenh-dieu-kien-trong-python/cau-lenh-if-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.