Toán tử số học trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Toán tử số học trong Python

Hướng dẫn sử dụng toán tử số học trong python. Bạn sẽ học được cách viết cũng như cách sử dụng các toán tử số học như cộng trừ nhân chia trong python sau bài học nay.

Toán tử số học trong python

Toán tử số học trong python được thể hiện dưới 9 dạng căn bản sau đây. Các toán tử này áp dụng được cho cả tất cả các kiểu dữ liệu số trong python gồm số nguyên, số thực lẫn số phức.

Toán tửCách viếtVí dụÝ nghĩa
Cộngx + y20 + 3 = 23Toán tử cộng các giá trị lại với nhau
Trừx - y20 - 3 = 17Toán tử trừ các giá trị lại với nhau
Nhânx * y20 * 3 = 60Toán tử nhân các giá trị lại với nhau
Chiax / y20 / 3 = 6.666Toán tử chia các giá trị cho nhau
Lấy thươngx // y20 // 3 = 6Toán tử chia lấy phần thương được làm tròn xuống
Lấy dưx % y20 % 3 = 2Toán tử chia lấy phần dư
Đổi dấu-x-20 = 20Toán tử đối dấu của số
Giữ dấu+x+20 = 20Toán tử giữ nguyên dấu của số
x ** y203 = 8000Toán tử mũ xy

Ví dụ như chúng ta thực hiện phép cộng trừ nhân chia như sau đây:

15 + 7        # 22
3.4 + 2.225   # 5.625
7 + 4.5       # 11.5

Sử dụng toán tử số học trong python khi tính toán giữa các loại số giống nhau.

Khi sử dụng toán tử số học để tính toán giữa các số cùng loại, ví dụ tính tổng giữa số nguyên với số nguyên hay tính nhân giữa số thực với số thực, kết quả trả về sẽ là một số có kiểu dữ liệu cùng loại với số ban đầu.

Ví dụ chúng ta sử dụng toán tử số học trong python giữa số nguyên với số nguyên như sau:

print("5 + 7 = " + str(5 + 7))
#>> 5 + 7 = 12

print("4 * 8 = " + str(4 * 8))
#>> 4 * 8 = 32

print("15 / 2 = " + str(15 / 2))
#>> 15 / 2 = 7.5

print("15 // 2 = " + str(15 // 2))
>> 15 // 2 = 7

print("15 % 2 = " + str(15 % 2))
>> 15 % 2 = 1

Bạn có thể thấy toán tử // sử dụng trong phép tính 15 // 2 chỉ lấy phần thương làm tròn xuống của phép chia. Ví dụ như 7.5 sẽ làm tròn xuống thành 7. Hay là toán tử % đã giúp chúng ta chỉ lấy phần dư trong phép tính 15 % 2 .
Và kết quả trả về của tất cả các phép tính đều là một số nguyên -kiểu dữ liệu cùng loại với số ban đầu.

Hãy cùng xem thêm một ví dụ khác. Lần này chúng ta sẽ sử dụng toán tử số học trong python giữa với số thực như sau:

print("5.2 + 7.485 = " + str(5.2 + 7.485))
#>> 5.2 + 7.485 = 12.685

print("8.21 * 3.5 = " + str(8.21 * 3.5))
#>> 8.21 * 3.5 = 28.735000000000003

print("15.78 / 2.4 = " + str(15.78 / 2.4))
#>> 15.78 / 2.4 = 6.575

print("15.78 // 2.4 = " + str(15.78 // 2.4))
#>> 15.78 // 2.4 = 6.0

print("15.78 % 2.4 = " + str(15.78 % 2.4))
#>> 15.78 % 2.4 = 1.38

Bạn có thể thấy toán tử // cũng đưa ra kết quả là thương được làm tròn xuống của phép tính. Tuy nhiên ở đây do chúng ta dùng toán tử số học để tính toán với số thực, nên kết quả trả về cũng là một số thực. Và kết quả này được làm tròn xuống, ví dụ 7.56 làm tròn thành 7.0, hay -1.23 làm tròn thành -2.0.
Và kết quả trả về của tất cả các phép tính đều là một số thực -kiểu dữ liệu cùng loại với số ban đầu.

Sử dụng toán tử số học trong python khi tính toán giữa các loại số khác nhau.

Ở phần trên chúng ta đã biết khi sử dụng toán tử số học để tính toán giữa các số cùng loại thì kết quả trả về sẽ là một só có kiểu dữ liệu cùng loại với số ban đầu.

Trong trường hợp sử dụng toán tử số học để tính toán giữa các số khác loại với nhau thì lại khác, kết quả trả về sẽ là kiểu dữ liệu có ít hạn mức nhất trong các kiểu dữ liệu ban đầu.

Thứ tự kiểu dữ liệu số có hạn mức từ thấp tới cao trong python là như sau:

  • Số phức > Số thực > Số nguyên

Ví dụ như khi sử dụng toán tử số học để tính toán giữa số nguyên và số thực thì kết quả trả về sẽ là số thực. Hay giữa số thực và số phức thì kết quả trả về sẽ là số phức, như trong ví dụ dưới đây:

print("Tinh toan giua cac loai so khac nhau")
print("2 + 1.485 = " + str(2 + 1.485))
print("9 * 5.23 = " + str(9 * 5.23))
print("16 / 4.23 = " + str(16 / 4.23))
print("16 ** 4.23 = " + str(16 ** 4.23))

Kết quả:

Tinh toan giua cac loai so khac nhau
2 + 1.485 = 3.4850000000000003
9 * 5.23 = 47.07000000000001
16 / 4.23 = 3.7825059101654843
16 ** 4.23 = 124001.66787161745

Từ ví dụ trên có thể thấy, khi tính toán giữa số thực và số nguyên, thì số nguyên sẽ được chuyển đối thành số thực để tính toán, và kết quả trả về cũng là một số thực.
Do đó, khi tính toán giữa các loại số khác nhau, chúng ta cần lưu ý xem kết quả hiện ra sẽ là loại số gì để có được kết quả là loại số theo ý muốn.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng toán tử số học trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/toan-tu-so-hoc-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.