Tuple là gì trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tuple là gì trong Python

Cùng tìm hiểu tuple trong python. Bạn sẽ biết tuple là gì, sự khác nhau giữa List và Tuple trong Python cũng như cách sử dụng Tuple trong Python sau bài học này.

Tuple là gì

Tuple trong Python là một dạng dữ liệu mà các phần tử trong đó được xắp xếp theo thứ tự và không thể thay đổi được giá trị sau khi được khai báo.

Giá trị lưu giữ trong tuple có thuộc tính bất biến, có nghĩa là bạn không thể thay đổi hoặc xóa phần tử sau khi tạo tuple.

Lại nữa, các phần tử trong tuple được đặt giữa cặp dấu () và được phân tách với nhau bằng dấu ,.

Do đó, để hiểu một cách đơn giản hơn, có thể định nghĩa Tuple trong Python là kiểu dữ liệu có phần tử được đặt giữa cặp dấu () và không khả năng thay đổi sau khi tạo ra.

Tuple trong Python là gì

Sự khác nhau giữa List và Tuple trong Python

List và tuple trong python đều thuộc kiểu dữ liệu Squence - kiểu dữ liệu có thể lưu giữ và quản lý nhiều giá trị theo thứ tự trong nó.
Do vậy, có rất nhiều bạn đặt ra câu hỏi rằng Sự khác nhau giữa List và Tuple trong Python như thế nào?

Dưới đây là các điểm khác khác nhau giữa List và Tuple trong Python:

  • Tuple là Immutable (giá trị bất biến không thể thay đổi).
  • So với list, bộ nhớ được sử dụng cho tuple nhỏ hơn. Do đó tải trọng lên máy tính của tuple cũng nhỏ hơn.
  • Nhìn chung, tốc độ xử lý của tuple nhanh hơn so với list.

Trước tiên, điểm khác nhau lớn nhất và quan trọng nhất giữa List và Tuple trong Python đó chính là, List có thuộc tính Mutable (giá trị có thể thay đổi) còn Tuple lại có thuộc tính ngược lại là Immutable (giá trị bất biến không có khả năng thay đổi).

Do đó sau khi tạo ra một tuple, bạn không thể thêm, xóa hay thay đổi các phần tử của tuple đó.

Mọi cố gắng thay đổi phần tử của tuple đều dẫn đến lỗi xảy ra.

Ví dụ, bạn có thể dùng phương thức append để Thêm phần tử vào List python như sau:

list = [1, 2, 3, 4, 5]
list.append(6)
print(list)

#>> [1, 2, 3, 4, 5, 6]

Tuy nhiên nếu bạn thực hiện thao tác tương tự với tuple, lỗi sẽ xảy ra:

tuple = (1, 2, 3, 4, 5)
tuple.append(6)
print(tuple)

>>Traceback (most recent call last):
>> File "Main.py", line 2, in <module>
>> tuple.append(6)
>>AttributeError: 'tuple' object has no attribute 'append'

Chính vì thế, khác với List với thuộc tính Mutable (giá trị có thể thay đổi) có tới 11 phương thức để xử lý, thì Tuple với thuộc tính ngược lại là Immutable (giá trị bất biến không có khả năng thay đổi) chỉ có hai phương thức xử lý không làm thay đổi giá trị của tuple là count() và index() mà thôi:

Phương thức xử lý tuplePhương thức xử lý list
count()append()
index()clear()
copy()
count()
extend()
index()
insert()
pop()
remove()
reverse()
sort()

Từ những phân tích ở trên, chúng ta có thể thấy so với list, chẳng phải tuple có ít tính năng sử dụng hơn phải không nào? Vậy tại sao lại tuple lại tồn tại?

Câu trả lời cho các bạn đó là, do tuple có thuộc tính Immutable (giá trị bất biến không có khả năng thay đổi), do đó tuple thích hợp để lưu trữ những dữ liệu mà một khi đã tạo ra thì rất ít khi thay đổi chúng như là thời khắc, địa chỉ nhà, địa chỉ ip v.v..

Bởi vậy, hãy sử dụng tuple trong python nếu bạn muốn lưu trữ các dữ liệu mà bạn hiếm khi thay đổi chúng.
Và ngược lại, hãy sử dụng list nếu bạn lưu trữ các dữ liệu mà bạn có nhu cầu thay đổi chúng sau khi tạo ra.

Sử dụng tuple trong python

Để sử dụng tuple trong python, trước hết chúng ta cần tạo tuple trong python. Để tạo một Tuple trong Python, bạn đặt các phần tử của tuple được phân cách bởi dấu phẩy , ở giữa cặp dấu ngoặc đơn () giông như dưới đây:

tuple1 = ('a', 'b', 'c', 'd')

Sau khi tạo tuple trong python, bạn có thể sử dụng nó trong các tính toán tại chương trình. Ví dụ như truy cập và lấy phần tử trong tuple chẳng hạn.

Để truy cập vào các phần tử trong tuple, bạn có thể sử dụng tới index tương tự với list. Ví dụ với tuple1 ở trên, bạn có thể viết tuple1[2] để truy cập tới phần tử c có index bằng 2.

Mặc dù bạn không thể thay đổi hoặc xóa phần tử trong tuple, tuy nhiên bạn có thể sử dụng chức năng cắt lát tuple (slice) để chuyển tuple sang dạng list và tiến hành xóa hoặc thay đổi. Cuối cùng lại chuyển ngược lại từ list về dạng tuple.

Bạn cũng có thể đếm số phần tử có trong tuple hoặc là tiến hành sắp xếp tuple v.vv..

Các cách Sử dụng tuple trong python cụ thể và chi tiết đã được Kiyoshi tập hợp trong chuyên đề Tuple trong python rồi, hãy tham khảo và làm chủ hoàn toàn tuple trong Python nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về tuple trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/tuple-trong-python/tuple-trong-python-la-gi/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.