Khám Phá Lệnh break Trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khám Phá Lệnh break Trong Python

Trong lập trình Python, câu lệnh break là một tính năng quan trọng được sử dụng để kiểm soát và điều khiển luồng của vòng lặp. Tính năng này cho phép lập trình viên dừng ngay lập tức vòng lặp và thoát khỏi nó khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về tính năng “break” trong Python, bao gồm cách hoạt động, cú pháp, và cách sử dụng trong các tình huống lập trình khác nhau.

Cú Pháp Của Câu Lệnh “break”

Câu lệnh break được sử dụng để thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn. Khi câu lệnh break được thực thi, luồng điều khiển của chương trình sẽ nhảy ra khỏi vòng lặp và tiếp tục thực thi các câu lệnh sau vòng lặp.

Cú pháp của câu lệnh break trong Python rất đơn giản:

while condition:
# Thực hiện các hành động trong vòng lặp
if condition_to_break:
break

Hoặc:

for item in iterable:
# Thực hiện các hành động trong vòng lặp
if condition_to_break:
break

Khi điều kiện condition_to_break được đánh giá là True, câu lệnh break sẽ được thực thi và vòng lặp sẽ kết thúc ngay lập tức.

Sơ đồ khối của lệnh break trong python như sau:
Lệnh break trong python

Sử Dụng “break” Trong Vòng Lặp For

Trong vòng lặp for, câu lệnh break cũng được sử dụng để dừng vòng lặp ngay lập tức khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn. Điều này có thể hữu ích khi chúng ta muốn dừng việc lặp qua các phần tử của một tập hợp dữ liệu khi một điều kiện nào đó được đáp ứng.

Ví dụ, chúng ta dừng lệnh tính tổng một dãy số nguyên dương nhỏ hơn 10 khi tổng đó lớn hơn 5 như sau:

sum = 0
for num in range(0,10):
print(num)
sum += num
if sum > 5:
break
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 2
#> 3
#> Tổng = 6

Về cách sử dụng vòng lặp for, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp for trong python

Sử Dụng “break” Trong Vòng Lặp While

Trong vòng lặp while, câu lệnh break thường được sử dụng để dừng vòng lặp ngay lập tức khi một điều kiện nhất định được thỏa mãn. Điều này thường xảy ra khi chúng ta muốn dừng vòng lặp khi một sự kiện nào đó xảy ra hoặc khi chúng ta đã đạt được một điều kiện cụ thể.

Ví dụ, chúng ta dừng lệnh tính tổng một dãy số nguyên dương nhỏ hơn 10 khi tổng đó lớn hơn 5 như sau:

num = 0
sum = 0
while num < 10:
print(num)
sum += num
num += 1
if sum > 5:
break
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 2
#> 3
#> Tổng = 6

Về cách sử dụng vòng lặp while, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp while trong python

Sử Dụng “break” để thoát khỏi vòng lặp vô hạn

Câu lệnh break cũng thường được sử dụng kết hợp với vòng lặp while True để thoát khỏi một vòng lặp vô hạn trong python. Ví dụ chúng ta sử dụng vòng lặp while True trong ví dụ trên như sau:

num = 0
sum = 0
while True:
print(num)
sum += num
num += 1
if sum > 5:
break
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 2
#> 3
#> Tổng = 6

Về cách sử dụng vòng lặp while True, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp while True trong python

Ứng Dụng Trong Thực Tế

Câu lệnh break cho phép lập trình viên điều khiển luồng thực thi của chương trình một cách linh hoạt. Bằng cách sử dụng break, chúng ta có thể kiểm soát việc lặp lại và dừng lại khi cần thiết, giúp tối ưu hóa hiệu suất và quản lý mã một cách hiệu quả.

Câu lệnh break được sử dụng rộng rãi trong nhiều tình huống lập trình thực tế, bao gồm:

  • Tìm kiếm trong danh sách: Dừng tìm kiếm khi phần tử mong muốn được tìm thấy.
  • Xử lý ngoại lệ: Dừng việc thực thi trong trường hợp ngoại lệ xảy ra.
  • Kiểm tra điều kiện: Dừng vòng lặp khi một điều kiện nhất định được đáp ứng.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng lệnh break trong python rồi. Tính năng “break” trong Python là một công cụ mạnh mẽ cho phép lập trình viên kiểm soát luồng thực thi của chương trình và dừng vòng lặp ngay lập tức khi cần thiết. Bằng cách sử dụng break một cách hiệu quả, chúng ta có thể tối ưu hóa mã và tăng cường tính linh hoạt của chương trình. Hi vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về tính năng “break” trong Python và cách nó có thể được áp dụng trong các dự án lập trình thực tế.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/lenh-break-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.