Khám Phá Sâu Hơn về Lệnh Continue trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khám Phá Sâu Hơn về Lệnh Continue trong Python

Trong lập trình Python, lệnh continue là một công cụ mạnh mẽ để kiểm soát luồng thực thi của vòng lặp. Lệnh này cho phép lập trình viên bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và tiếp tục với lần lặp tiếp theo mà không cần thực hiện các câu lệnh còn lại trong vòng lặp. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về lệnh continue trong Python, bao gồm cách hoạt động, cú pháp, ứng dụng và lợi ích của nó trong lập trình.

Cú Pháp Cơ Bản của Lệnh Continue

Lệnh continue trong python được sử dụng để bỏ qua lượt lặp hiện tại và bắt đầu lượt lặp kế tiếp của vòng lặp trong python . Khi lệnh continue được gọi, nó sẽ bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và tiếp tục với lần lặp tiếp theo. Điều này có nghĩa là các câu lệnh bên dưới lệnh continue trong vòng lặp sẽ không được thực thi, và vòng lặp sẽ chuyển sang lần lặp tiếp theo.

Cú pháp cơ bản của lệnh continue trong Python như sau:

while condition:
# Thực hiện các hành động trong khi điều kiện là đúng
if condition_continue:
continue

Hoặc:

for item in iterable:
# Thực hiện các hành động với mỗi phần tử trong iterable
if condition_continue:
continue

Trong đó:

  • condition là một biểu thức logic trong vòng lặp.
  • condition_continue là một biểu thức logic để kiểm tra xem có cần bỏ qua phần còn lại của vòng lặp hay không.

Sơ đồ khối của lệnh continue trong python như sau:
Lệnh continue trong python

Sử dụng lệnh continue trong vòng lặp for

Chúng ta sử dụng lệnh continue để bỏ qua lượt lặp hiện tại trong vòng lặp for python và thực hiện các lượt lặp kế tiếp. Lệnh while sẽ bỏ qua lượt lặp while hiện tại khi lệnh continue được thực hiện, tất cả các xử lý sau lệnh continue đều bị bỏ qua và chương trình bắt đầu một lượt lặp mới.

Ví dụ, chúng ta tính tổng số nguyên dương khác 2 và nhỏ hơn 5 như sau:

sum = 0
for i in range(0,5):
if i == 2:
continue
sum += i
print(i)
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 3
#> 4
#> Tổng = 8

Bạn có thể thấy lượt lặp với số 2 đã được bỏ qua, số 2 không được tính vào tổng chung và cũng không được in ra màn hình.

Về cách sử dụng vòng lặp for, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp for trong python

Sử dụng lệnh continue trong vòng lặp while

Chúng ta sử dụng lệnh continue để bỏ qua lượt lặp hiện tại trong vòng lặp while python và thực hiện các lượt lặp kế tiếp. Lệnh while sẽ bỏ qua lượt lặp while hiện tại khi lệnh continue được thực hiện, tất cả các xử lý sau lệnh continue đều bị bỏ qua và chương trình bắt đầu một lượt lặp mới.
Ví dụ, chúng ta tính tổng số nguyên dương khác 2 và nhỏ hơn 5 như sau:

num = 0
sum = 0
while num < 5:
if num == 2:
num += 1
continue
print(num)
sum += num
num += 1
print("Tổng = ",sum)
#> 0
#> 1
#> 3
#> 4
#> Tổng = 8

Bạn có thể thấy lượt lặp với số 2 đã được bỏ qua, số 2 không được tính vào tổng chung và cũng không được in ra màn hình.

Về cách sử dụng vòng lặp while, hãy xem chi tiết tại bài viết Vòng lặp while trong python

Lợi Ích của Lệnh Continue

  • Tối Ưu Hóa Luồng Thực Thi: Lệnh continue giúp tối ưu hóa luồng thực thi của chương trình bằng cách bỏ qua các phần không cần thiết của vòng lặp, giảm thiểu thời gian thực thi và tăng hiệu suất của chương trình.

  • Kiểm Soát Vòng Lặp Một Cách Linh Hoạt: Lệnh continue cung cấp cho lập trình viên sự linh hoạt trong việc kiểm soát vòng lặp, cho phép họ xử lý các tình huống đặc biệt một cách dễ dàng và hiệu quả.

Lưu Ý Khi Sử Dụng Lệnh Continue

  • Kiểm Tra Điều Kiện Continue Một Cách Cẩn Thận: Trước khi sử dụng lệnh continue, cần đảm bảo rằng điều kiện để bỏ qua phần còn lại của vòng lặp được kiểm tra một cách chính xác và đáng tin cậy.

  • Tránh Lặp Vô Hạn: Khi sử dụng lệnh continue, cần đảm bảo rằng vòng lặp sẽ tiến hành lặp qua tất cả các phần tử trong dữ liệu mà không gây ra vòng lặp vô hạn.

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng lệnh continue trong python rồi. Lệnh continue là một công cụ quan trọng trong lập trình Python, giúp kiểm soát luồng thực thi của vòng lặp một cách linh hoạt và hiệu quả. Bằng cách sử dụng lệnh continue một cách chính xác và hiệu quả, lập trình viên có thể tối ưu hóa thời gian thực thi và kiểm soát luồng thực thi của chương trình một cách dễ dàng. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về lệnh continue trong Python và cách sử dụng nó trong các dự án lập trình thực tế.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/lenh-continue-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.