Khám Phá Sâu Hơn về Lệnh Pass Trong Python - Ý Nghĩa, Sử Dụng và Ứng Dụng | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Khám Phá Sâu Hơn về Lệnh Pass Trong Python - Ý Nghĩa, Sử Dụng và Ứng Dụng

Trong lập trình Python, lệnh pass là một trong những công cụ quan trọng giúp lập trình viên xử lý các tình huống đặc biệt và tạo ra mã nguồn dễ đọc và dễ hiểu hơn. Dù có vẻ như không làm gì cả, nhưng lệnh pass có ý nghĩa quan trọng trong việc định nghĩa cấu trúc mã nguồn và giúp kiểm soát luồng thực thi của chương trình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về lệnh pass trong Python, bao gồm ý nghĩa, cú pháp, cách sử dụng và các ứng dụng phổ biến của nó.

Ý Nghĩa của Lệnh Pass

Lệnh pass trong Python không thực hiện bất kỳ hành động nào, nó chỉ đơn giản là một câu lệnh trống. Ý nghĩa chính của lệnh pass là để bỏ qua một khối mã hoặc một hàm mà bạn không muốn hoặc chưa muốn triển khai ngay lúc đó, nhưng vẫn cần đảm bảo cú pháp của chương trình là hợp lệ.

Chúng ta thường sử dụng lệnh pass như một trình giữ chỗ khi bạn cần một câu lệnh về mặt cú pháp nhưng không muốn thực hiện bất kỳ điều gì trong mã của mình.

Trong python, bạn không thể bỏ trống nội dung trong các khối lệnh def khi khai báo hàm hay khối if trong lệnh điều kiện. Điều này gây ra sự phiền toái khi bạn thực sự không muốn thực thi bất cứ điều gì trong các khối lệnh này. Khi đó, lệnh pass xuất hiện như một vị cứu tinh của chúng ta, giúp bạn hoàn thành câu lệnh về mặt ngữ pháp nhưng không thực hiện bất cứ điều gì trong chương trình.

Cú Pháp Cơ Bản của Lệnh Pass

Cú pháp cơ bản của lệnh pass trong Python như sau:

if condition:
pass

Hoặc:

def my_function():
pass

Trong đó:

 • condition là một biểu thức logic trong câu lệnh điều kiện.
 • my_function() là tên của hàm mà bạn muốn tạo, nhưng bạn chưa muốn thực hiện hành động nào bên trong nó.

Khi nào cần sử dụng Lệnh pass

 • Tạo Placeholder: Lệnh pass thường được sử dụng để tạo placeholder cho các khối mã hoặc hàm mà bạn muốn triển khai sau này.

 • Tránh Lỗi Cú Pháp: Khi bạn đang phát triển mã nguồn và muốn tránh lỗi cú pháp, bạn có thể sử dụng lệnh pass để bỏ qua các khối mã mà bạn chưa muốn viết.

 • Triển Khai Hàm Trống: Bạn có thể sử dụng lệnh pass để tạo ra một hàm mà bạn muốn định nghĩa trước, nhưng không muốn triển khai ngay lập tức.

 • Bỏ Qua Một Phần của Mã: Trong một số trường hợp, bạn có thể cần bỏ qua một phần của mã trong quá trình phát triển và sử dụng lệnh pass để đảm bảo cú pháp của chương trình vẫn đúng.

Ứng dụng cụ thể của lệnh pass

Chúng ta có thể sử dụng lệnh pass trong python để giải quyết một số việc sau đây:

 • Tạo hàm trống hoặc class trống
 • Tạo file rỗng
 • Xử lý lệnh điều kiện mà không làm gì
 • Bỏ qua xử lý ngoại lệ

Tạo hàm hoặc class trống bằng lệnh pass

Trong python, khi bạn khai báo hàm hoặc class, bạn bắt buộc phải viết nội dung các câu lệnh vào trong khối lệnh, nếu không lỗi SyntaxError sẽ bị trả về.

def empty_func():

>>> File "Main.py", line 1
>>> def empty_func()
^
>>>SyntaxError: invalid syntax

Trong một số trường hợp khi bạn chỉ muốn khai báo một hàm hoặc một class trước rồi sau đó mới tiến hành viết lệnh chi tiết, hãy sử dụng lệnh pass để hoàn thành cú pháp và giữ chỗ cho các lệnh sau này.

Ví dụ, chúng ta tạo một hàm trống trong python như sau, và lỗi cú pháp sẽ không bị xảy ra.

def empty_func():
pass

Tương tự với class, chúng ta cũng có thể khai báo một class trống và giữ chỗ các câu lệnh sẽ viết vào sau này bằng lệnh pass như sau:

class EmptyClass():
pass

Tạo file rỗng bằng lệnh pass

Trong bài tạo file trong python chúng ta đã biết cách mở một file mới trong python bằng câu lệnh with và hàm open() với mode w rồi.

Thông thường sau khi tạo file mới, chúng ta sẽ ghi nội dung vào file v.v.v trước khi đóng file này lại. Tuy nhiên trong trường hợp bạn chỉ cần tạo một file rỗng, hãy sử dụng thêm lệnh pass như ví dụ sau đây:

with open('user/empty.txt', 'w'):
pass

Bạn cũng có thể viết ngắn gọn trên một dòng với cách như sau:

with open('user/empty.txt', 'w'): pass

Tạo lệnh điều kiện không làm gì cả

Trong các khối lệnh điều kiện if, if else hay elif, chúng ta bắt buộc phải ghi các câu lệnh vào trong khối lệnh tương ứng và không được để trống.
Tuy nhiên trong một số trường hợp khi bạn không muốn làm gì cả khi điều kiện trở nên True, hãy sử dụng tới lệnh pass.
Ví dụ:

a = 3
if a % 2 == 0:
print('Số chẵn')
else:
pass

Trong câu lệnh trên, nếu a không phải là số chẵn thì cũng không có điều gì xảy ra cả.

Bỏ qua xử lý ngoại lệ với lệnh pass

Trong Python, nếu một lỗi xảy ra khi khi chạy chương trình, một thông báo lỗi sẽ xuất hiện tại thời điểm đó và chương trình sẽ bị dừng lại tại đó. Ví dụ:

def add(a, b):
print(a + b)

add("x", 1)
print("done")
# TypeError: can only concatenate str (not "int") to str

Để kiểm tra nội dung lỗi đã xảy ra, chúng ta có thể sử dụng tới xử lý ngoại lệ với lệnh Try except và lấy nội dung lỗi như sau:

def add(a, b):
try:
print(a + b)
except Exception as e:
print('ZeroDivisionError: ', e)

add("x", 1)
print("done")
# TypeError: can only concatenate str (not "int") to str

Tuy nhiên trong một số trường hợp, bạn muốn chương trình tiếp tục chạy kể cả lỗi có xảy ra. Khi đó chúng ta cần bỏ qua các xử lý ngoại lệ này bằng cách sử dụng tới lệnh pass trong câu lệnh try except như sau:

def add(a, b):
try:
print(a + b)
except Exception as e:
pass

add("x", 1)
print("done")

#> done

Khi đó kể cả khi lỗi xảy ra thì chương trình cũng sẽ không bị gián đoạn tại vị trí đó mà tiếp tục thực thi các câu lệnh tiếp theo.

Lợi Ích của Lệnh Pass

 • Giữ Cú Pháp Đúng Đắn: Bằng cách sử dụng lệnh pass, bạn có thể đảm bảo rằng cú pháp của chương trình vẫn đúng đắn ngay cả khi có các phần mã chưa được triển khai.

 • Dễ Dàng Phát Triển Mã: Lệnh pass giúp cho việc phát triển mã trở nên dễ dàng hơn bằng cách cho phép bạn tạo ra các placeholder và triển khai chúng sau này một cách linh hoạt.

Sự khác biết giữa lệnh continue và lệnh pass trong python.

Sự khác biệt lớn nhất giữa lệnh continue và lệnh pass trong python, đó chính là lệnh continue bỏ qua lượt lặp hiện tại để bắt đầu lượt lặp mới trong vòng lặp, còn lệnh pass thì chỉ có nghĩa không có gì xảy ra cả và sẽ tiếp tục vòng lặp hiện tại.

Ví dụ trong vòng lặp sau, các lệnh sau lệnh continue trong lượt lặp hiện tại đều được bỏ qua:

for i in range(3):
print(i)
if i == 1:
continue
print('CONTINUE')
# 0
# 1
# 2

Trong khi đó, lệnh pass chỉ có ý nghĩa là không có gì xảy ra cả nên các lệnh trong lượt lặp hiện tại đều được tiếp tục thực thi như sau:

for i in range(3):
print(i)
if i == 1:
pass
print('PASS')
# 0
# 1
# PASS
# 2

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách dùng lệnh pass trong python rồi. Lệnh pass trong Python là một công cụ quan trọng giúp lập trình viên kiểm soát luồng thực thi của chương trình và đảm bảo cú pháp của mã là hợp lệ. Bằng cách sử dụng lệnh pass một cách thông minh và hiệu quả, bạn có thể tạo ra các chương trình Python dễ đọc, dễ hiểu và dễ phát triển. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về lệnh pass trong Python và cách sử dụng nó trong các dự án lập trình thực tế.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/lenh-pass-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.