Vòng lặp for range trong Python (for i in range python) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Vòng lặp for range trong Python (for i in range python)

Trong lập trình Python, vòng lặp for kết hợp với hàm range() là một công cụ mạnh mẽ giúp lặp qua một dãy số một cách linh hoạt và hiệu quả. Bằng cách sử dụng vòng lặp for cùng với hàm range(), lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ lặp lại với một dãy số cụ thể hoặc một phạm vi chỉ định. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về vòng lặp for in range trong Python, bao gồm cú pháp, cách sử dụng và các ứng dụng phổ biến của nó.

Vòng lặp for range trong Python | for i in range python

Vòng lặp for range trong Python hay còn gọi là for i in range python là một cách sử dụng kết hợp giữa vòng lặp for và hàm range() trong python, trong đó đối tượng có nhiều phần tử của vòng lặp for được chỉ định bằng hàm range(). for i in range python được sử dụng để lặp lại một số lần cụ thể trong python.

for i in range python được viết như dưới đây:

for i in range( số-lần-lặp ):
    Câu lệnh 1
    Câu lệnh 2

Vòng lặp for range trong Python

Hàm range() trong Python vốn được sử dụng để tạo ra một đối tượng chứa các phần tử là dãy số gồm các số liên tiếp từ 0 đến một giá trị, mà giá trị đó không vượt qua đối số được chỉ định. Ví dụ như range(5) sẽ tạo ra một dãy số có 5 phần tử gồm các số 0, 1, 2, 3, 4.

Do trong vòng lặp for python, chúng ta sẽ lấy từng phần tử trong đối tượng có nhiều phần tử được chỉ định để xử lý, nên kết quả khi kết hợp với hàm range(5) ở trên, sẽ có 5 lần lặp được thực hiện.

Ví dụ:

for i in range( 5 ):
print("Lượt lặp thứ ",i+1)
#> Lượt lặp thứ 1
#> Lượt lặp thứ 2
#> Lượt lặp thứ 3
#> Lượt lặp thứ 4
#> Lượt lặp thứ 5

Nếu không sử dụng tới for i in range python, bạn sẽ phải viết lại vòng lặp như sau:

for i in [0,1,2,3,4]:
print("Lượt lặp thứ ",i+1)

Cách sử dụng for i in range trong Python

Chúng ta sử dụng for i in range python để lặp lại một số lần cụ thể trong python.

Ví dụ, chúng ta có thể in ra bảng cửu chương trong Python bằng cách lặp lại một vòng lặp 9 lần như sau:

for i in range(9):
i += 1
print("2 * " + str(i) + " = " + str(2*i))

Kết quả:

2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18

Chúng ta có sử dụng for i in range python nâng cao và chỉ lặp trong một phạm vi nhất định như sau:

for i in range(4,9):
i += 1
print("2 * " + str(i) + " = " + str(2*i))

#> 2 * 5 = 10
#> 2 * 6 = 12
#> 2 * 7 = 14
#> 2 * 8 = 16
#> 2 * 9 = 18

Chúng ta cũng có thể chỉ định bước nhảy, tức là khoảng cách giữa các giá trị liên tiếp trong phạm vi khi sử dụng for i in range python như sau:

for i in range(4,9,2):
i += 1
print("2 * " + str(i) + " = " + str(2*i))

#> 2 * 5 = 10
#> 2 * 7 = 14
#> 2 * 9 = 18

Các cách sử dụng nâng cao này của hàm range() trong python đều được Kiyoshi biên soạn chi tiết trong bài viết Hàm range() trong python, do đó hãy đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng for i in range python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/vong-lap-for-range-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.