Vòng lặp for range trong Python (for i in range python) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Vòng lặp for range trong Python (for i in range python)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng vòng lặp for range trong Python. Bạn sẽ học được cú pháp của for i in range python và ứng dụng for i in range python để lặp lại một số lần cụ thể trong python sau bài học này.

Vòng lặp for range trong Python | for i in range python

Vòng lặp for range trong Python hay còn gọi là for i in range python là một cách sử dụng kết hợp giữa vòng lặp for và hàm range() trong python, trong đó đối tượng có nhiều phần tử của vòng lặp for được chỉ định bằng hàm range(). for i in range python được sử dụng để lặp lại một số lần cụ thể trong python.

for i in range python được viết như dưới đây:

for i in range( số-lần-lặp ):
    Câu lệnh 1
    Câu lệnh 2

Vòng lặp for range trong Python

Hàm range() trong Python vốn được sử dụng để tạo ra một đối tượng chứa các phần tử là dãy số gồm các số liên tiếp từ 0 đến một giá trị, mà giá trị đó không vượt qua đối số được chỉ định. Ví dụ như range(5) sẽ tạo ra một dãy số có 5 phần tử gồm các số 0, 1, 2, 3, 4.
Do trong vòng lặp for python, chúng ta sẽ lấy từng phần tử trong đối tượng có nhiều phần tử được chỉ định để xử lý, nên kết quả khi kết hợp với hàm range(5) ở trên, sẽ có 5 lần lặp được thực hiện.
Ví dụ:

for i in range(5 ):
print("Lượt lặp thứ ",i+1)
#> Lượt lặp thứ 1
#> Lượt lặp thứ 2
#> Lượt lặp thứ 3
#> Lượt lặp thứ 4
#> Lượt lặp thứ 5

Nếu không sử dụng tới for i in range python, bạn sẽ phải viết lại vòng lặp như sau:

for i in [0,1,2,3,4]:
print("Lượt lặp thứ ",i+1)

for i in range python và cách lặp lại vòng lặp một số lần cụ thể

Chúng ta sử dụng for i in range python để lặp lại một số lần cụ thể trong python.

Ví dụ, chúng ta có thể in ra bảng cửu chương trong Python bằng cách lặp lại một vòng lặp 9 lần như sau:

for i in range(9):
i += 1
print("2 * " + str(i) + " = " + str(2*i))

Kết quả:

2 * 1 = 2
2 * 2 = 4
2 * 3 = 6
2 * 4 = 8
2 * 5 = 10
2 * 6 = 12
2 * 7 = 14
2 * 8 = 16
2 * 9 = 18

Chúng ta có sử dụng for i in range python nâng cao và chỉ lặp trong một phạm vi nhất định như sau:

for i in range(4,9):
i += 1
print("2 * " + str(i) + " = " + str(2*i))

#> 2 * 5 = 10
#> 2 * 6 = 12
#> 2 * 7 = 14
#> 2 * 8 = 16
#> 2 * 9 = 18

Chúng ta có thể nhảy cóc khi sử dụng for i in range python như sau:

for i in range(4,9,2):
i += 1
print("2 * " + str(i) + " = " + str(2*i))

#> 2 * 5 = 10
#> 2 * 7 = 14
#> 2 * 9 = 18

Các cách sử dụng nâng cao này của hàm range() trong python đều được Kiyoshi biên soạn chi tiết trong bài viết Hàm range() trong python, do đó hãy đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng for i in range python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/vong-lap-for-range-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.