Vòng lặp vô hạn trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Vòng lặp vô hạn trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu về vòng lặp vô hạn trong python. Bạn sẽ biết vòng lặp vô hạn trong python là gì, cách tạo ra vòng lặp vô hạn trong python cũng như là cách thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong python sau bài học này.

Vòng lặp vô hạn trong python là gì

Vòng lặp vô hạn trong python là một chuỗi các lệnh mà khi được viết ra sẽ kéo dài vô tận, trừ khi có sự can thiệp từ bên ngoài. Vòng lặp vô hạn có thể được thực hiện một cách có chủ đích.

Đại diện tiêu biểu cho vòng lặp vô hạn trong python là lệnh while true trong python khi không được kèm điều kiện để thoát vòng lặp.

Vòng lặp vô hạn trong python

Dưới đây là một ví dụ:

while True:
print("hello")

Nếu chạy lệnh trên, do biểu thức điều kiện của lệnh while luôn là True (đúng), do đó dòng chữ hello sẽ được in ra màn hình mãi mãi.

hello
hello
hello
hello
hello
hello
hello
hello
hello
hello
.....
.....

Cách tạo ra vòng lặp vô hạn trong python

Ngoại trừ những trường hợp đặc biệt thì trong phần lớn các trường hợp, chúng ta đã vô tình tạo ra vòng lặp vô hạn trong python trong các lỗi logic khi xử lý vòng lặp.

Ví dụ, bạn có thể vô tình tạo ra vòng lặp vô hạn khi sử dụng lệnh while trong python. Khác với lệnh for trong python chỉ lặp lại đúng số lần bằng với số phần tử có trong đối tượng và kết thúc sau khi xử lý phần tử cuối cùng, lệnh while trong python sẽ lặp liên tục cho tới khi biểu thức điều kiện trở nên False (sai) mà thôi.
Nói cách khác, nếu bạn vô tình chỉ định biểu thức điều kiện trong lệnh while luôn True (đúng), lệnh while lúc này sẽ tạo ra một vòng lặp vô hạn trong python.

Dưới đây là một ví dụ bạn đã vô tình tạo ra vòng lặp vô hạn trong python với lệnh while:

num = 0
while num < 4:
if num == 2:
print('!!CONTINUE!!')
continue
print(num)
num += 1

Trong câu lệnh trên, mục đích của chúng ta là bỏ qua lượt lặp khi num = 2, tuy nhiên do giá trị của num trong trường hợp num=2 không được thay đổi và luôn bằng 2, dẫn đến biểu thức điều kiện num <4 luôn đúng và BOOM, bạn đã vô tình tạo ra vòng lặp vô hạn trong python.

Bạn cũng có thể vô tính tạo ra vòng lặp vô hạn khi sử dụng lệnh for trong python. Dưới đây là một ví dụ:

l = [0] 

for i in l:
print (i)
l.append (i + 1)

Khi thực hiện câu lệnh trên, bạn muốn thêm phần tử vào trong một danh sách, tuy nhiên việc thêm này không có điểm dừng do biểu thức điều kiện i in l nhằm kiểm tra phần tử tồn tại trong list luôn True. Và BOOM, bạn đã vô tình tạo ra vòng lặp vô hạn trong python.

Một vòng lặp vô hạn trong python sẽ không có điểm dừng, dẫn đến chương trình không bao giờ được kết thúc và vô tình tiêu tốn rất nhiều bộ nhớ máy tính và CPU. Vòng lặp vô hạn giống như đại dịch covid sẽ tiêu diệt toàn bộ nhân loại nếu chúng ta không để ý đến nó vậy.

Do đó khi sử dụng vòng lặp trong python, hãy chú ý để không vô tình tạo ra một vòng lặp vô hạn. Trong trường hợp bạn cần sử dụng tới vòng lặp vô hạn trong python, hãy đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị một cách để thoát ra khỏi vòng lặp vô hạn đó.

Cách thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong python

Về cơ bản, cách tốt nhất để thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong python đó là bạn ĐỪNG tạo ra nó. Trong trường hợp bạn cần sử dụng tới vòng lặp vô hạn trong python, hãy đảm bảo rằng mình đã chuẩn bị một cách để thoát ra khỏi vòng lặp vô hạn đó bằng cách thêm biểu thức điều kiện, dùng lệnh if hoặc lệnh break bên trong vòng lặp.

Tuy nhiên, giả sử nếu bạn lỡ chạy một vòng lặp vô hạn trong python thì cũng đừng lo lắng. Chúng ta có thể chấm dứt chương trình đó và thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong python bằng cách sử dụng các tổ hợp phím tùy vào hệ điều hành như sau:

Windows Ctrl + C
Thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong python - Windows

Mac Control + C
Thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong python - Mac

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về vòng lặp vô hạn trong python, cách tạo ra cũng như là cách thoát khỏi vòng lặp vô hạn trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/vong-lap-vo-han-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.