06. Nhập xuất trong C | Laptrinhcanban.com

06. Nhập xuất trong C

Nhập xuất trong C là quá trình bạn đưa dữ liệu vào C và lấy kết quả xử lý ra màn hình. Đây là những xử lý vô cùng căn bản nhưng rất quan trọng đối với người học C, và bạn sẽ làm chủ nó hoàn hảo sau khi học xong chuyên đề này.

To be continued…

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.