Chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++

Hướng dẫn cách chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++. Trong lập trình, việc chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu là một phần quan trọng và thường xuyên xảy ra. Trong ngôn ngữ lập trình C++, một trong những chuyển đổi phổ biến là từ số sang chuỗi ký tự. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về kỹ thuật chuyển đổi này, cùng với các ứng dụng thực tế.

Chúng ta có 3 phương pháp để chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++ như sau:

  • Hàm sprintf(): Hàm phổ biến để chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++
  • Hàm sprintf(): Hàm chuẩn để chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++
  • Hàm itoa(): Chuyển int sang string trong C++

Chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++ | hàm to_string()

Trong C++, thư viện chuẩn cung cấp một số cách để thực hiện chuyển đổi số thành chuỗi ký tự. Một trong những cách phổ biến nhất là sử dụng hàm to_string. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
int number = 42;

// Chuyển số thành chuỗi ký tự
string str = to_string(number);

cout << "Chuoi sau khi chuyen: " << str << endl;

return 0;
}

Trong đoạn mã trên, to_string giúp chuyển giá trị số 42 thành chuỗi "42".

Chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++ | hàm sprintf()

Hàm sprintf() trong C++ vốn là một hàm có sẵn trong header file iostream, giúp chúng ta tạo tạo một chuỗi ký tự đầu ra từ các biến với kiểu và định dạng khác nhau.

Trong trường hợp chỉ định các biến này là các số, chúng ta đơn giản có thể chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++ lại và tạo thành một chuỗi ký tự mới chứa kết quả thông qua hàm sprintf().

Cú pháp của hàm sprintf() để chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++ như sau:

sprintf (target, format, num);

Trong đó

  • target là chuỗi ký tự đích
  • num là số cần chuyển thành chuỗi ký tự
  • format là chuỗi ký tự định dạng của số đó. Tuỳ thuộc số này là số nguyên hay số thực mà sẽ có định dạng tương ứng. Xem thêm: Định dạng nhập xuất trong C++.

Bằng cách sử dụng hàm sprintf(), chúng ta có thể thực hiện các phép ép kiểu số trong C++ như chuyển int sang string trong C++, chuyển float sang string trong C++ tuỳ theo định dạng mà chúng ta chỉ định trong hàm.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
int num1 = 88;
float num2 = 10.8;

//chuyển int sang string trong C++
char target1[100];
sprintf(target1, "%d\n", num1);
cout << target1;

//chuyển float sang string trong C++
char target2[100];
sprintf(target2, "%f\n", num2);
cout <<target2;

return 0;
}

Kết quả:

88
10.800000

Chuyển int sang string trong C++ | hàm itoa()

Hàm itoa() có tác dụng chuyển một số nguyên int thành một chuỗi string trong C++ . Cơ chế của nó là thêm ký tự kết thúc chuỗi \0 vào cuối số chỉ định và biến số đó thành chuỗi ký tự.

Lưu ý rằng itoa() không phải là một hàm chuẩn trong C++, và nó có thể không hoạt động trong một số môi trường lập trình C++.

Cú pháp của hàm itoa() để chuyển số nguyên thành chuỗi ký tự trong C++ như sau:

itoa (num, target, base);

Trong đó

  • num là số nguyên cần chuyển thành chuỗi ký tự
  • target là chuỗi đích để chứa num sau khi chuyển thành chuỗi ký tự
  • base là cơ số chuyển đổi, nhằm xác định một giá trị số nguyên, chuyển đổi nó thành một giá trị cơ bản và lưu trữ nó trong một bộ đệm. Nếu cơ số là 10 và giá trị là âm, thì chuỗi ký tự kết quả được đặt trước dấu trừ ( -).

Cách sử dụng hàm itoa() để chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++ đơn giản như ví dụ sau đây:

#include <iostream>
#include <cstdlib>
#include <cstring>
using namespace std;

int main()
{
int number,l;
char string[20];

cout << ("Enter a number: ");
cin >> number;

itoa(number,string,10);

cout << "String value = "<< string;

return 0;
}

Kết quả:

>>Enter a number: 15
String value: 15

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách chuyển số thành chuỗi ký tự trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/chuoi-string-trong-cpp/cach-chuyen-so-thanh-chuoi-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.