Độ dài mảng trong JavaScript(length) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Độ dài mảng trong JavaScript(length)

Hướng dẫn cách tìm độ dài mảng trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách dùng thuộc tính length để tìm độ dài mảng trong JavaScript sau bài học này.

Độ dài mảng trong JavaScript là gì

Độ dài mảng trong JavaScript chính là số phần tử có trong mảng JavaScript, bao gồm cả các phần tử trống lẫn các phần tử đã được gán giá trị.

Để tìm độ dài mảng trong JavaScript, chúng ta sử dụng thuộc tính length với cú pháp sau đây:

array.length;

Trong đó array là mảng ban đầu cần tìm độ dài.

length trong JavaScript là thuộc tính dùng để tìm độ dài hoặc là số phần tử của một đối tượng trong JavaScript. Nếu đối tượng này là mảng, thuộc tính length sẽ trả về giá trị bằng index cuối cùng + 1 đơn vị.

Ví dụ cụ thể:

console.log(["Red", "Green", "Blue"].length);
//>3

console.log([1, 2, 3, 4, 5].length);
//>5

console.log([10, 20, ["Sun", "Mon", "Fri"], 40].length);
//>4

Lưu ý là độ dài mảng sẽ được tính bao gồm cả các phần tử đã được gán giá trị lẫn các phần tử còn trống trong mảng.

Ví dụ, một mảng có độ dài 10 phần tử dưới đây tuy chỉ mới có 2 phần tử được sử dụng, nhưng độ dài của mảng không phải là số phần tử đã sử dụng gán kết quả, mà là tổng số phần tử bao gồm cả các phần tử còn trống như sau:

let num = new Array(10);
num[0] = 2;
num[1] = 4;


console.log(num.length);
// 10

console.log(num)
// [ 2, 4, <8 empty items> ]

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tính độ dài mảng trong JavaScript bằng thuộc tính length rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/do-dai-mang-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.