Duyệt mảng trong JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Duyệt mảng trong JavaScript

Hướng dẫn cách duyệt mảng trong JavaScript. Bạn sẽ học được 3 cách căn bản để duyệt mảng trong JavaScript sau bài học này.

Chúng ta có 3 phương pháp duyệt mảng trong JavaScript như sau:

  • Sử dụng vòng lặp for trong JavaScript
  • Sử dụng vòng lặp while trong JavaScript
  • Sử dụng vòng lặp forEach trong JavaScript

Duyệt mảng trong JavaScript với vòng lặp for

Duyệt mảng trong JavaScript là quá trình truy cập tới từng phần tử của một mảng theo một quy tắc nào đó.

Trong bài Index trong JavaScript và cách truy cập phần tử trong mảng JavaScript chúng ta đã biết cách truy cập tới từng phần tử trong mảng JavaScript thông qua index của phần tử đó.

Kết hợp index với vòng lặp for và thuộc tính length để chỉ định số vòng lặp, chúng ta có thể truy cập lần lượt tới các phần tử trong mảng và qua đó thực hiện việc duyệt mảng trong JavaScript, giống như ví dụ sau đây:

let pref = ["Ha Noi", "Thanh Hoa", "Nam Dinh"];

for ( i = 0; i < pref.length; i++){
console.log(pref[i]);
}

Kết quả:

Ha Noi
Thanh Hoa
Nam Dinh

Duyệt mảng trong JavaScript với vòng lặp while

Không giới hạn trong vòng lặp for, chúng ta cũng có thể sử dụng các loại vòng lặp khác trong JavaScript, ví dụ như vòng lặp while chẳng hạn để truy cập lần lượt tới các phần tử trong mảng và thực hiện việc duyệt mảng trong JavaScript.

Ví dụ trên có thể được viết lại bằng cách dùng vòng lặp while để duyệt mảng trong JavaScript như sau:

let pref = ["Ha Noi", "Thanh Hoa", "Nam Dinh"];

let i = 0;
while (i < pref.length){
console.log(pref[i]);
i++;
}

Và kết quả thu về cũng tương tự với phương pháp duyệt mảng bằng vòng lặp for:

Ha Noi
Thanh Hoa
Nam Dinh

Duyệt mảng trong JavaScript với vòng lặp forEach

Ngoài việc sử dụng các vòng lặp cơ bản như for hay while, đối với các loại dữ liệu thuộc kiểu colection như mảng thì chúng ta cũng có thể sử dụng tới vòng lặp forEach để duyệt mảng trong JavaScript.

Về cách sử dụng forEach trong JavaScript, bạn có thể tham khảo bài viết chi tiết sau đây:

Còn sau đây là cách dùng forEach để duyệt mảng JavaScript:

let pref = ["Ha Noi", "Thanh Hoa", "Nam Dinh"];
pref.forEach(function(element){
console.log(element);
});

Và kết quả thu về cũng tương tự với phương pháp duyệt mảng bằng vòng lặp for hay while:

Ha Noi
Thanh Hoa
Nam Dinh

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách duyệt mảng trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/duyet-mang-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.