Số trong C | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Số trong C

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu về số trong C. Bạn sẽ học được khái niệm số trong C là gì cũng như cách biểu diễn và in số trong C sau bài học này.

Số trong C là gì

Số trong C được sử dụng trong các tính toán số học, cũng như để đếm trong các xử lý vòng lặp. Các chữ số nếu ở dạng ký tự hoặc chuỗi ký tự (ví dụ như '1' hoặc '123') thì không thể sử dụng trong tính toán, tuy nhiên nếu ở dạng số thì chúng có thể được sử dụng trong các phép tính như cộng trừ nhân chia trong C.

Để viết số trong C, chúng ta ghi số trực tiếp mà không thêm bất kỳ thứ gì cả như sau:

123
8
20.34

Có 2 loại số chính sử dụng trong C đó là số nguyênsố thực và chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng sau đây:

Số nguyên trong C

Khi biểu diễn số nguyên trong C, nếu số nguyên ở dạng số thập phân thì chúng ta sẽ ghi trực tiếp số thập phân đó trong chương trình C. Tuy nhiên nếu số nguyên ở các dạng khác thì chúng ta cần phải thêm ký tự chỉ định vào đầu số đó, ví dụ như ở dạng bát phân thì ghi thêm số 0 vào đầu, hoặc thập lục phân thì ghi thêm 0x vào đầu chẳng hạn.

88
045
0x3D

Để in ra số nguyên trong C, chúng ta cần dùng hàm in printf với cú pháp sau đây:

printf("%d", num);

Trong đó printf là hàm xuất dữ liệu trong C, num là số nguyên cần in, và tham số %d có ý nghĩa chỉ định dữ liệu cần in ở kiểu dữ liệu số nguyên.

Ví dụ cụ thể, chúng ta in ra màn hình các số nguyên như sau. Lưu ý ở đây chúng ta sử dụng kết hợp ký tự đặc biệt \n để biểu thị sẽ xuống dòng sau khi in hết một câu.

#include <stdio.h>
int main(void){
printf("%d\n",1);
printf("%d\n",88);
printf("%d\n",200);
printf("%d\n",0);
printf("%d\n",43);
}

Kết quả:

1
88
200
0
43

Số thực trong C

Khi biểu diễn số thực trong C, chúng ta sẽ ghi trực tiếp số thực đó trong chương trình C. Ví dụ

3.14
1.07
20.88

Để in ra số thực trong C, chúng ta cần dùng hàm in printf với cú pháp sau đây:

printf("%f", num);

Trong đó printf là hàm xuất dữ liệu trong C, num là số thực cần in, và tham số %f có ý nghĩa chỉ định dữ liệu cần in ở kiểu dữ liệu số thực.

Ví dụ cụ thể, chúng ta in ra màn hình các số thực như sau:

#include <stdio.h>
int main(void){
printf("%f\n",1.0);
printf("%f\n",3.14);
printf("%f\n",23.45);
printf("%f\n",0.01);
printf("%f\n",43.1);
}

Kết quả:

1.000000
3.140000
23.450000
0.010000
43.100000

In kết quả phép toán với số trong C

Điểm khác biệt lớn nhất giữa số và ký tự trong C là chúng ta có thể tính toán đối với số mà không thể làm điều tương tự với ký tự.

Và đặc biệt hơn thì chúng ta cũng có thể in kết quả của các phép tính toán với số trực tiếp trong C như sau:

#include <stdio.h>

int main(void){
printf("%d\n", 88 + 8);
printf("%f\n", 7.2 * 5);

return 0;
}

Kết quả:

96
36.050000

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về số trong C rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/c/lap-trinh-c-co-ban/ky-tu-va-so-trong-c/so-trong-c/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.