Kiểm tra chữ hoa chữ thường trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra chữ hoa chữ thường trong C++

Hướng dẫn cách kiểm tra chữ hoa chữ thường trong C++. Bạn sẽ học được cách tạo một hàm để kiểm tra chữ hoa chữ thường trong C++ sau bài học này.

Kiểm tra chữ hoa chữ thường C++

Trong ngôn ngữ C++ không tồn tại hàm có sẵn nào trong thư viện chuẩn giúp chúng ta kiểm tra chữ hoa chữ thường trong C++ cả. Do đó chúng ta sẽ phải tự tạo hàm để giải quyết vấn đề này.

Ý tưởng ở đây là chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra ký tự chỉ định xem coi nó có nằm trong phạm vi các chữ hoa, hay là trong phạm vi các chữ thường không, từ đó có thể phán đoán được nó là chữ hoa hay chữ thường. Cách kiểm tra rất đơn giản, ví dụ để kiểm tra ký tự đã cho có nằm trong phạm vi các chữ thường không, chúng ta sẽ so sánh ký tự đó với hai chữ cái đầu tiên và cuối cùng trong phạm viaz chẳng hạn.

Chúng ta sử dụng hàm if để so sánh, và các toán tử so sánh hoặc hàm có sẵn để so sánh ký tự trong C++. Bạn có thể tham khảo chúng chi tiết tại các bài viết sau:

Cụ thể chúng ta viết hàm nhập vào 1 ký tự. kiểm tra xem ký tự đó là: chữ hoa, chữ thường hay ký tự khác trong C++ như dưới đây.

/*
* Hàm kiểm tra chữ hoa chữ thường trong C++ - Lập trình căn bản.com
*/
#include<iostream>
using namespace std;

void upper_or_lower_char(char chr){
/* kiểm tra xem ký tự đó là: chữ hoa, chữ thường hay ký tự khác */
if((chr>= 'a') && (chr<='z')){
cout << "Chu thuong!\n";
}
else if((chr>= 'A') && (chr<='Z')){
cout << "Chu hoa!\n";
}
else {
cout << "Ky tu khac!\n";
}

}

int main(){

/* Nhập ký tự */
cout << "Nhap vao 1 ky tu = ";
char chr;
cin >>chr;

upper_or_lower_char(chr);

return 0;
}

Hãy cùng xem một số kết quả như sau:

Nhap vao 1 ky tu = a
Chu thuong!

Nhap vao 1 ky tu = K
Chu hoa!

Nhap vao 1 ky tu = 345
Ky tu khac!

Ở trong hàm upper_or_lower_char() trên chúng ta cũng sử dụng hàm cin >> () để nhập giá trị của ký tự cần kiểm tra từ bàn phím. Cách nhập 1 ký tự trong C++ hãy tham khảo tại:

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách kiểm tra chữ hoa chữ thường trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/chuoi-string-trong-cpp/kiem-tra-chu-hoa-chu-thuong-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.