Comment trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Comment trong C++

Hướng dẫn cách comment trong C++. Comment trong C++ được dùng để chú thích nội dung của dòng code viết trong chương trình. Comment trong C++ sẽ không ảnh hưởng tới kết quả xử lý chương trình, do đó chúng ta có thể tự do viết chúng. Có hai cách comment trong C++ và bạn sẽ học chúng hoàn hảo sau bài viết này.

Comment trong C++ là gì

Comment trong C++ hay còn gọi là cách chú thích trong C++ hoặc là ghi chú trong C++ là các dòng code được bỏ qua khi chạy chương trình , nhằm giúp bạn lưu lại các thông tin khi viết chương trình như biến số này dùng làm gì, ai là người tạo và tạo ra lúc nào chẳng hạn. Chỉ cần viết comment trong C++ theo những luật xác định thì dòng comment trong C++ sẽ không ảnh hưởng tới kết quả chương trình.

Các thông tin cần thiết được lưu giữ bởi comment trong C++ sẽ giúp bạn bảo trì chương trình dễ hơn, cũng như dễ chuyển giao lại dự án cho người khác hoặc là chia sẽ dự án cho nhiều người cùng làm.

Cách comment trong C++

Cách comment trên một dòng trong C++

Chúng ta sử dụng // để Để comment một dòng trong C++. Comment trong C++ sẽ được tính từ vị trí bắt đầu // cho tới hết dòng.

//dòng comment

Chúng ta có thể bắt đầu comment bằng cách ghi // từ vị trí đầu dòng, hay ở giữa dòng đều được.

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
// người tạo:Kiyoshi
int num;
num = 10;
num = num + 5; // cộng thêm 5 đơn vị
cout << "num = "<<num <<endl;// in ra màn hình
return 0;
}

Trong ví dụ trên hai dòng dưới đây chính là comment trong C++

// người tạo:Kiyoshi
// cộng thêm 5 đơn vị
// in ra màn hình

Cách comment trên nhiều dòng trong C++

Để comment trên nhiều dòng trong C++, ngoài cách ghi vào đầu từng dòng dấu // như ở cách trên, thì chúng ta có thể dùng một cách đơn giản hơn nữa, đó là viết các dòng chú thích ở giữa cặp dấu /**/ với cú pháp sau đây:

/*
dòng comment 1
dòng comment 2

*/

Chúng ta sử dụng cặp dấu /**/ để comment trên nhiều dòng trong C++ như ví dụ sau đây:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
/*
Ngày viết : 210304
Tác giả : Kiyoshi
*/

int num = 10;
num = num + 5; /* cộng thêm 5 đơn vị*/
cout << "num = "<<num <<endl;/* in ra màn hình */
return 0;
}

Kết quả:

15

Sử dụng comment để tạm thời ngừng chạy câu lệnh

Ngoài cách sử dụng comment trong C++ để lưu lại các thông tin cần thiết, bạn cũng có thể dùng comment để ngừng chạy một hoặc nhiều câu lệnh. Cách làm này gọi là comment out trong tiếng Anh, hay là コメントアウト trong tiếng Nhật.

Cách sử dụng comment để tạm thời ngừng chạy câu lệnh giống như ví dụ sau đây:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
int price = 500;
price = price * 2;
cout << "price = "<<price<<endl;
return 0;
}

Nếu chạy chương trình trên, chúng ta sẽ có kết quả là:

price = 1000

Nếu chúng ta không muốn chạy dòng lệnh thứ 2 nữa, chúng ta có thể xoá nó. Tuy nhiên nếu chúng ta chỉ tạm thời không muốn chạy dòng lệnh này, hãy comment dòng lệnh thứ hai như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
int price = 500;
//price = price * 2;
cout << "price = "<<price<<endl;
return 0;
}

Khi đó dòng lệnh thứ hai bị ngưng chạy, do đó chỉ có dòng lệnh 1 và 3 được thực thi và kết quả trả về như sau:

price = 500

Nếu sau đó chúng ta muốn tiếp tục chạy dòng code này, chỉ cần đơn giản bỏ đi dấu // trước nó là xong, mà không cần phải viết lại nó nữa.

Phím tắt comment trong C++

Tùy thuộc vào phần mềm viết code C++ mà bạn dùng thì chúng ta sẽ có các cách dùng phím tắt khác nhau như dưới đây:

Phím tắt comment trong Dev C++

Phím tắt comment trong Dev C++
Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Dev C++:

  • Ctrl + . Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + , Bỏ commet của vùng code được chọn

Phím tắt comment trong Notepad ++

Phím tắt comment trong Notepad++
Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Notepad ++:

  • Ctrl + K: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + Q: Bỏ commet của vùng code được chọn

Phím tắt comment trong Visual Studio

Phím tắt comment trong Visual Studio
Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Visual Studio:

  • Ctrl + K + C++: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + K + U: Bỏ commet của vùng code được chọn

Phím tắt comment trong Sublime text 3

Phím tắt comment trong Sublime text 3

Sau khi chọn các dòng code, chúng ta có thể sử dụng các tổ hợp phím sau để comment trong Sublime text 3:

  • Ctrl + /: Chuyển vùng code được chọn thành comment
  • Ctrl + Shift + /: Bỏ commet của vùng code được chọn

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách comment trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/kien-thuc-co-ban-ve-cpp/comment-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.