Thứ tự thực thi của chương trình C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Thứ tự thực thi của chương trình C++

Cùng tìm hiểu Thứ tự thực thi của chương trình C++. Trong chương trình máy tính thì các lệnh sẽ được thực thi theo thứ tự cụ thể, và bạn sẽ học được thứ tự thực hiện câu lệnh trong chương trình sau bài học này.

Thứ tự thực thi của chương trình C++

Chương trình trong C++ được tạo ra bởi nhiều câu lệnh khác nhau. Các câu lệnh này sẽ được thực hiện theo thứ tự chúng được viết trong chương trình, và cụ thể thì các lệnh sẽ được thực hiện theo thứ tự từ trên xuống dưới giống như dòng chảy của sông ra biển vậy.

Thứ tự thực thi của chương trình C++

Tuy nhiên một dòng sông cũng có những khúc quanh gập ghềnh, và chẳng dòng sông nào có thể chảy thẳng một mạch ra biển cả. Một chương trình trong C++ cũng vậy, sẽ có những lúc chương trình gặp phải chướng ngại vật, và khiến cho thứ tự thực thi của chương trình bị thay đổi.

Ví dụ, dòng chảy của một chương trình có thể bị tách ra ở giữa, giống như dòng chảy của một con sông bị tách ra thành nhiều phụ lưu. Hoặc giống như dòng chảy của một con sông có thể xoáy vào giữa, dòng chảy của một chương trình cũng có thể xoáy vào giữa chẳng hạn.

Một dòng chảy của chương trình nếu theo thứ tự mà nó được viết thì được gọi là tiến trình tuần tự, nếu có sự phân chia ở giữa được gọi là phân nhánh có điều kiện, và vòng xoáy ở giữa thì được gọi là lặp lại hoặc là vòng lặp trong C++. Và dựa vào những lệnh điều kiện hoặc vòng lặp mà chúng ta có thể điều phối thực thi của một chương trình trong C++ theo ý mình muốn.

Thứ tự thực thi của chương trình C++

Nói tóm lại, một chương trình C++ sẽ thực hiện các lệnh trong nó theo thứ tự từ trên xuống dưới nếu như không có vòng lặp hoặc lệnh điều kiện trong nó. Và chúng ta sử dụng vòng lặp hoặc lệnh điều kiện để điều chỉnh thứ tự thực thi của chương trình C++ theo ý của mình.

Kiểm chứng thứ tự thực thi của chương trình C++

Sau đây chúng ta hãy cùng kiểm chứng thứ tự thực hiện của chương trình C++ thông qua ví dụ đơn giản sau đây. Vì là bài vỡ lòng, nên Kiyoshi sẽ không thêm vào các xử lý phức tạp như lệnh điều kiện hay vòng lặp tại đây.

Chúng ta có chương trình in ra màn hình các màu sắc như sau:

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
cout << ("1: Red\n");
cout << ("2: Green\n");
cout << ("3: Black\n");
return 0;
}

Sau khi biên dịch và chạy chương trình này, các màu sắc theo thứ tự được viết trong mã nguồn sẽ được in ra như sau:

1: Red
2: Green
3: Black

Bạn có thể thấy, các câu lệnh cout << để in tên màu đã được thực thi theo đúng thứ tự chúng được viết trong chương trình từ trên xuống dưới rồi phải không nào?

Bây giờ, hãy thử thay đổi thứ tự viết lệnh trong chương trình xem sao nhé.

#include <iostream>
using namespace std;
int main(){
cout << ("2: Green\n");
cout << ("1: Red\n");
cout << ("3: Black\n");
return 0;
}

Kết quả:

2: Green
1: Red
3: Black

Bạn thấy đó, khi thay đổi thứ tự viết lệnh trong mã nguồn, thì thứ tự in kết quả cũng sẽ thay đổi theo thứ tự câu lệnh viết trong mã. Và câu lệnh trong chương trình C++ đã được thực hiện tuần tự từ trên xuống dưới giống như ví dụ này.

Tổng kết

Một chương trình C++ sẽ thực hiện các lệnh trong nó theo thứ tự từ trên xuống dưới nếu như không có vòng lặp hoặc lệnh điều kiện trong nó. Và chúng ta sử dụng vòng lặp hoặc lệnh điều kiện để điều chỉnh thứ tự thực thi của chương trình C++ theo ý của mình.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/kien-thuc-co-ban-ve-cpp/thu-tu-thuc-thi-cua-chuong-trinh-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.