Số trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Số trong C++

Cùng tìm hiểu về số trong C++. Bạn sẽ học được khái niệm số trong C++ là gì cũng như cách biểu diễn và in số trong C++ sau bài học này.

Số trong C++ là gì

Số trong C++ được sử dụng trong các tính toán số học, cũng như để đếm trong các xử lý vòng lặp. Các chữ số nếu ở dạng ký tự hoặc chuỗi ký tự (ví dụ như '1' hoặc '123') thì không thể sử dụng trong tính toán, tuy nhiên nếu ở dạng số thì chúng có thể được sử dụng trong các phép tính như cộng trừ nhân chia trong C++.

Để viết số trong C++, chúng ta ghi số trực tiếp mà không thêm bất kỳ thứ gì cả như sau:

123
8
20.34

Có 2 loại số chính sử dụng trong C++ đó là số nguyênsố thực và chúng ta sẽ tìm hiểu về chúng sau đây:

Kiểu số nguyên trong C++

Khi biểu diễn số nguyên trong C++, nếu số nguyên ở dạng số thập phân thì chúng ta sẽ ghi trực tiếp số thập phân đó trong chương trình C++. Tuy nhiên nếu số nguyên ở các dạng khác thì chúng ta cần phải thêm ký tự chỉ định vào đầu số đó, ví dụ như ở dạng bát phân thì ghi thêm số 0 vào đầu, hoặc thập lục phân thì ghi thêm 0x vào đầu chẳng hạn.

88
045
0x3D

Để xuất số nguyên trong C++, chúng ta cần dùng lệnh cout với cú pháp sau đây:

cout << num;

Trong đó num là số nguyên cần in ra.

Ví dụ cụ thể, chúng ta in ra màn hình các số nguyên như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
cout << 88 <<endl;
cout << 045 <<endl;
cout << 0x3D <<endl;

return 0;
}

Kết quả:

88
37
61

Kiểu số thực trong C++

Khi biểu diễn số thực trong C++, chúng ta sẽ ghi trực tiếp số thực đó trong chương trình C++. Ví dụ

3.14
1.07
20.88

Để xuất số thực trong c++, chúng ta cần dùng lệnh cout với cú pháp sau đây:

cout << num;

Trong đó num là số thực cần in ra.

Ví dụ cụ thể, chúng ta in ra màn hình các số thực như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
cout << 1.0 <<endl;
cout << 3.14 <<endl;
cout << 23.45 <<endl;
cout << 23.45 <<endl;
return 0;
}

Kết quả:

1
3.14
23.45
23.45

In kết quả phép toán với số trong C++

Điểm khác biệt lớn nhất giữa số và ký tự trong C++ là chúng ta có thể tính toán đối với số mà không thể làm điều tương tự với ký tự.

Và đặc biệt hơn thì chúng ta cũng có thể in kết quả của các phép tính toán với số trực tiếp trong C++ như sau:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){
cout << 88 + 8 <<endl;
cout << 7.3 * 5 <<endl;

return 0;
}

Kết quả:

96
36.5

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về số trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/ky-tu-va-so-trong-cpp/so-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.