Unordered_map trống trong C++ (clear, empty) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Unordered_map trống trong C++ (clear, empty)

Cùng tìm hiểu về unordered_map trống trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm clear() và empty() để kiểm tra một unordered_map có phải là unordered_map trống, cũng như là cách làm trống một unordered_map trong C++ sau bài học này.

Kiểm tra unordered_map trống trong C++ bằng hàm empty

Hàm empty là một hàm thành viên trong class std:unordered_map, có tác dụng kiểm tra một unordered_map có phải là unordered_map trống hay không trong C++.

Cú pháp của hàm empty trong C++ như sau:

mp.empty();

Trong đó mp là unordered_map cần kiểm tra.

Hàm empty sẽ trả về true nếu unordered_map đã cho là unordered_map trống, cũng trả về false, nếu unordered_map đã cho có chứa phần tử.

Ví dụ cụ thể, chúng ta kiểm tra unordered_map trống trong C++ bằng hàm empty như sau:

#include <iostream>
#include <unordered_map>
using namespace std;

int main ()
{
unordered_map<int, char> mp;
if( mp.empty() )
cout << "empty.\n";
else
cout << "not empty.\n";

unordered_map<string,int> mp2 = {
{ "alpha", 10 },
{ "beta", 20 },
{ "gamma", 30 } };
if( mp2.empty() )
cout << "empty.\n";
else
cout << "not empty.\n";

return 0;
}

Kết quả:

empty.
not empty.

Làm trống 1 unordered_map trong C++ bằng hàm clear

Hàm clear là một hàm thành viên trong class std:unordered_map, có tác dụng làm trống một unordered_map trong C++.

Cú pháp của hàm clear trong C++ như sau:

mp.clear();

Trong đó mp là unordered_map cần làm trống.

Khác với vector thì hàm unordered_map clear ngoài việc làm trống unordered_map chỉ định (xóa đi tất cả phần tử) thì còn giải phóng bộ nhớ sử dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã dùng.

Ví dụ cụ thể, chúng ta làm trống 1 unordered_map trong C++ bằng hàm clear như sau:

#include <iostream>
#include <unordered_map>
using namespace std;

int main ()
{
unordered_map<char,int> mymap;

mymap['x']=100;
mymap['y']=200;
mymap['z']=300;

cout << mymap.size() << "\n"; //3

mymap.clear();
cout << mymap.size() << "\n"; //0

}

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về unordered_map trống trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/unordered-map-trong-cpp/unordered-map-trong-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

  • Bài viết mới nhất
Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.