Sao chép và hoán đổi vector trong C++ (swap) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Sao chép và hoán đổi vector trong C++ (swap)

Hướng dẫn cách sao chép và hoán đổi vector trong C++ Bạn sẽ học được cách sao chép một vector vào một vector khác, cũng như cách hoán đổi 2 vector cho nhau trong C++ sau bài học này.

Sao chép vector trong C++

Deque trong C++ thuộc kiểu dữ liệu đối tượng, do vậy khác với các kiểu dữ liệu nguyên thủy, chúng ta không thể sử dụng toán tử bằng = để gán và sao chép một vector vào một vector mới.

Thay vào đó, chúng ta sẽ sử dụng cách copy constructor trong vector với cú pháp như sau:

std::vector<type> vt_dest(vt_src);

Trong đó type là kiểu dữ liệu, vt_src là vector nguồn để copy và vt_dest là vector đích dùng để dán kết quả sao chép.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất vector
void dump(vector<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main()
{
vector<int> vt_src{3, 1, 4,5};

cout << "Orginary vector" << endl;
dump (vt_src);

/*Sao chép vector*/
vector<int> vt_dest(vt_src);

cout << "Copy vector" << endl;
dump (vt_dest);
return 0;
}

Kết quả:

Orginary vector
3 1 4 5
Copy vector
3 1 4 5

Hoán đổi 2 vector trong C++

Deque swap trong C++ là một hàm thành viên trong class std:vector, có tác dụng hoán đổi 2 vector trong C++.

Hàm swap sẽ hoán đổi toàn bộ nội dung của 2 vector đã cho cho nhau và làm thay đổi nội dung cũng như độ dài của chúng.

Cú pháp hàm Deque swap để hoán đổi 2 vector trong C++ như sau:

vt1.swap(vt2);

Trong đó vt1vt2 là 2 vector cần hoán đổi nội dung cho nhau.

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <vector>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất vector
void dump(vector<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main()
{
vector<int> vt1{3, 1, 4, 1, 5};
vector<int> vt2{9, 8, 7};

cout << "Before swap" << endl;
dump(vt1);
dump(vt2);

vt1.swap(vt2);

cout << "After swap" << endl;
dump(vt1);
dump(vt2);
}

Kết quả:

Before swap
3 1 4 1 5
9 8 7
After swap
9 8 7
3 1 4 1 5

Ngoài cách dùng hàm vector swap, chúng ta cũng có thể dùng function template là std::swap để tiến hành hoán đổi 2 vector với nhau, cũng như là để hoán đổi các đối tượng khác như map, vector trong C++.

Lưu ý chúng ta cần phải thêm header file utility vào trong chương trình để có thể sử dụng được function template này

Ví dụ, chúng ta dùng std::swap để hoán đổi 2 vector trong C++ như sau:

#include <iostream>
#include <utility>
#include <vector>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất vector
void dump(vector<int>& v)
{
for (auto x: v) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main()
{
vector<int> vt1{3, 1, 4, 1, 5};
vector<int> vt2{9, 8, 7};

cout << "Before swap" << endl;
dump(vt1);
dump(vt2);

swap(vt1,vt2);

cout << "After swap" << endl;
dump(vt1);
dump(vt2);
}

Và chúng ta thu về kết quả hoán đổi tương tự:

Before swap
3 1 4 1 5
9 8 7
After swap
9 8 7
3 1 4 1 5

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sao chép và hoán đổi vector trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/vector-trong-cpp/sao-chep-va-hoan-doi-vector-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.