Index trong Java và cách truy cập phần tử trong mảng Java | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Index trong Java và cách truy cập phần tử trong mảng Java

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu index trong Java và cách truy cập phần tử trong mảng Java thông qua index. Bạn sẽ học được khái niệm index trong Java là gì cũng như cách lấy phần tử trong mảng Java thông qua index của phần tử đó sau bài học này.

Index trong Java là gì

Index trong Java là một số nguyên đại diện cho vị trí hoặc số thứ tự của một phần tử trong một iterable (đối tượng chứa nhiều phần tử như mảng, chuỗi..) chứa nó.

Index trong Java là gì

Ví dụ, trong mảng Java, các phần tử trong mảng được đánh số thứ tự từ đầu mảng tới cuối mảng, bắt đầu từ số 0 và tăng dần 1 đơn vị. Chúng ta gọi số này là index (chỉ số) của phần tử, và mảng có n phần tử thì sẽ có index bắt đầu từ [0] tới [n – 1].

Ví dụ index của phần tử trong mảng int gồm 5 phần tử như sau:

[20, 15, 5 , 2 , 88 ]
-----------------------------------------
 0  1  2  3  4

Tương tự với một mảng String {"Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"} gồm 4 phần tử thì index của chúng như sau:

["Thanh Hóa", "Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"]
-----------------------------------------
  0     1      2     3

Truy cập và lấy phần tử trong mảng Java bằng index

Chúng ta truy cập và lấy phần tử trong mảng Java bằng index với cú pháp như sau:

array_name[ index ];

Trong đó:

 • array_name là tên mảng mà chúng ta cần truy cập phần tử
 • index là index của phần tử trong mảng mà chúng ta cần truy cập.

Sau khi truy cập vào phần tử đó, chúng ta có thể lấy giá trị và xuất ra màn hình thông qua hàm in trong Java.

Ví dụ, chúng ta lấy các phần tử trong mảng Java và in ra màn hình như sau:

int[] num = {4, 10, 7};

System.out.println(num[0]); // 4
System.out.println(num[1]); // 10
System.out.println(num[2]); // 7


String[] str = {"Thanh Hóa", "Hà Nội", "Sài Gòn", "Đà Nẵng"};

System.out.println(str[0]); // Thanh Hóa
System.out.println(str[1]); // Hà Nội
System.out.println(str[2]); // Sài Gòn
System.out.println(str[3]); // Đà Nẵng

In mảng trong Java

Để in mảng trong Java, chúng ta có thể tạo một vòng lặp để tăng dần index của phần tử, lấy ra và in lần lượt giá trị của các phần tử có trong mảng đó.

Ví dụ cụ thể, chúng ta in mảng trong Java bằng cách truy cập, lấy và in ra lần lượt các phần tử như sau:

int[] num = new int[3];

num[0] = 88;
num[1] = 8;
num[2] = 3;

for (int i = 0; i < 3; i++){
System.out.println(num[i]);
}
// 88
// 8
// 3

Lỗi ArrayIndexOutOfBoundsException khi chỉ định index không tồn tại

Cần lưu ý khi truy cập và lấy phần tử trong mảng Java thông qua index, nếu bạn chỉ định một index không tồn tại trong mảng thì sẽ xảy ra lỗi java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException như sau.

int[] num = new int[2];
System.out.println(num[2]);

>>>Exception in thread "main" java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException: Index 2 out of bounds for length 2
>>> at Main.main(Main.java:6)

Lỗi này xảy ra, giống như bạn đang cố lấy tiền trong ví mà trong ví lại chả còn đồng nào ấy. Để tránh lỗi này, bạn chỉ nên chỉ định một index tồn tại trong mảng mà thôi.

Index trong Java ngoài tác dụng giúp chúng ta truy cập và lấy giá trị của một phần tử, thì còn có tác dụng chỉ định phần tử để thay đổi giá trị của nó. Xem thêm tại bài Khởi tạo và thay thế giá trị mảng trong Java.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách truy cập và lấy phần tử trong mảng Java thông qua index rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo nhé.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/mang-trong-java/index-trong-java-va-cach-truy-cap-phan-tu-trong-mang-java/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.