Kiểm tra có phải mảng trong JavaScript(isArray) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Kiểm tra có phải mảng trong JavaScript(isArray)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách kiểm tra có phải mảng trong JavaScript. Bạn sẽ học được cách dùng phương thức isArray() để kiểm tra một đối tượng có phải mảng trong JavaScript sau bài học này.

isArray và cách kiểm tra có phải mảng trong JavaScript

isArray trong JavaScript là phương thức trong Array Object, có tác dụng kiểm tra đối tượng chỉ định có phải là mảng hay không. Nếu đối tượng đó là mảng thì trả về true, và ngược lại nếu không phải mảng thì trả về false.

Chúng ta sử dụng phương thức isArray để kiểm tra có phải mảng trong JavaScript với cú pháp sau đây:

Array.isArray(obj);

Trong đó obj là đối tượng cần kiểm tra có phải mảng trong JavaScript hay không.

Ví dụ cụ thể:

let result = [1, 43, 52, 6];
let user = {name:'Kiyoshi', old:30};

console.log(Array.isArray(result));
// true

console.log(Array.isArray(user));
// false

Lưu ý không dùng typeof để kiểm tra có phải mảng trong JavaScript

Trong bài typeof trong JavaScript chúng ta đã biết cách sử dụng toán tử typeof để kiểm tra kiểu dữ liệu của một đối tượng bất kỳ trong JavaScript.

Bởi vậy sẽ có một số bạn bị nhầm lẫn rằng có thể sử dụng toán tử typeof để kiểm tra có phải mảng trong JavaScript.

Thực tế thì đây là chuyện không thể, bởi nếu kiểm tra kiểu dữ liệu của một mảng hay một Object bằng typeof thì kết quả object đều sẽ được trả về, khiến chúng ta không thể phân biệt được đâu là mảng cả.

Ví dụ:

let result = [1, 43, 52, 6];
let user = {name:'Kiyoshi', old:30};

console.log(typeof result);
// object

console.log(typeof user);
// object

Do vậy, hãy sử dụng tới phương thức isArray và kiểm tra một đối tượng có phải mảng trong JavaScript.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về kiểm tra có phải mảng trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/kiem-tra-co-phai-mang-trong-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.