Object trong JavaScript là gì | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Object trong JavaScript là gì

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu về Object trong JavaScript. Bạn sẽ biết Object trong JavaScript là gì cũng như cách sử dụng object trong JavaScript sau bài học này.

Object trong JavaScript là gì

Object trong JavaScript hay còn gọi là đối tượng trong JavaScript, là một kiểu dữ liệu bao gồm nhiều thuộc tính (Properties) trong nó. Mảng hay hàm cũng là Object trong JavaScrip. Kiểu Object có khả năng quản lý nhiều thuộc tính trong nó, và là một loại dữ liệu vô cùng quan trọng trong JavaScript.

Object trong JavaScript là gì

Thuộc tính trong JavaScript

Object trong JavaScript quản lý nhiều thuộc tính bên trong nó. Thuộc tính ở đây chỉ các tính chất đặc thù của đối tượng chứa nó, ví dụ đối với đối tượng là user (người dùng) chúng ta sẽ có một số thuộc tính như là tên, tuổi, giới tính, địa chỉ chẳng hạn.

Mỗi thuộc tính trong Object lại được quản lý bởi một cặp key:value, trong đó key là tên thuộc tính, và value là giá trị của thuộc tính đó.

Ví dụ, mỗi hàng bao gồm một cặp key:value như dưới đây chính là một thuộc tính của Object(đối tượng) user:

Keyvalue
nameKiyoshi
age30
addressTokyo

Cách khai báo Object trên sẽ được Kiyoshi giới thiệu ở bài khác, tuy nhiên chúng ta sẽ viết các thuộc tính trên của object user trong JavaScript như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

Sau khi đã tạo ra Object user trên, chúng ta có thể chỉ định tên thuộc tính và lấy ra giá trị của từng thuộc tính trong user, như ví dụ sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
};

console.log(user.name); //Kiyoshi

console.log(user.age); //30

console.log(user.address); //Tokyo

Các cách xử lý object trong JavaScript sẽ được Kiyoshi giới thiệu chi tiết trong các bài viết sau.

Phương thức trong JavaScript

Ở phần trên chúng ta đã biết chỉ định tên thuộc tính cũng như giá trị của nó qua cặp key:value rồi.

Các giá trị sử dụng để chỉ định value, ngoài các kiểu dữ liệu nguyên thủy như số, chuỗi ở trên thì chúng ta còn có thể chỉ định value bởi các kiểu dữ liệu đối tượng, ví dụ như là hàm hoặc mảng chẳng hạn.

Và trong trường hợp chúng ta chỉ định value của một key trong Object là một hàm số, thì thuộc tính đó còn được gọi là phương thức trong JavaScript.

Ví dụ, chúng ta có phương thức lấy tên người dùng, với tên thuộc tính là getName như sau:

let user = {
name:'Kiyoshi',
age:30,
address:'Tokyo'
hobby:['Đọc sách', 'Nghe nhạc'],

//Thuộc tính getName có giá trị là một hàm
//Còn được gọi là phương thức của object
getName:function(){
return this.name;
}
}

Đối với các phương thức trong object của JavaScript, cũng giống như các hàm thông thường thì chúng ta chỉ cần gọi tên nó ra khi cần sử dụng là xong.

console.log(user.getName());
//Kiyoshi

Giống như trên, bằng cách sử dụng Object trong JavaScript, chúng ta có thể quản lý giá trị, cũng như là xử lý các giá trị đó thông qua thuộc tính của Object.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về Object trong JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/object-trong-javascript/object-trong-javascript-la-gi/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.