Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript. Bạn sẽ học được cách tạo hàm tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript sau bài học này.

Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript

Để tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript, chúng ta cần phải đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng đó. Sau đó thì so sánh và chọn ra phần tử có số lần xuất hiện nhiều nhất trong mảng là xong.

Để đếm số lần xuất hiện của các phần tử trong mảng, chúng ta sẽ dùng tới hàm tự tạo mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài: Đếm số phần tử trong mảng JavaScript.

Và để tìm max trong mảng kết quả, chúng ta sẽ dùng tới logic mà Kiyoshi đã hướng dẫn trong bài: Tìm max và min trong mảng JavaScript

Và chúng ta viết hàm tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript trong chương trình như sau:

/*tạo hàm tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript*/
function array_unique(array){
array.sort();

let max =[0,0];

//Sử dụng vòng lặp for để lọc ra các phần tử xuất hiện nhiều hơn 1 lần
//So sánh số lần xuất hiện và thay đổi max khi cần.
let count =1;
for (let i = array.length-1; i > 0; --i) {
if (array[i] == array[i-1]) ++count; //Thấy phần tử trùng nhau thì tiếp tục đếm
else{
//So sánh số lần xuất hiện với max[1]
if (max[1] < count){
//Nếu tìm thấy phần tử xuất hiện nhiều hơn thì gán phần tử vào max[0]
//Và gán số lần xuất hiện vào max[1]
max[0] = array[i];
max[1] = count;
}
count = 1;
}
}
console.log( "Phần tử "+max[0]+" xuất hiện nhiều nhất với "+max[1]+" lần");
}


let array = [ 7, 2, 6, 7, 4, 9, 8 ];


//Tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript
array_unique(array);

Kết quả phép tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript như sau:

Phần tử 7 xuất hiện nhiều nhất với 2 lần

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tìm phần tử xuất hiện nhiều nhất trong mảng JavaScript rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về JavaScript trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/javascript/javascript-co-ban-den-nang-cao/mang-trong-javascript/tim-phan-tu-xuat-hien-nhieu-nhat-trong-mang-javascript/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.