Đếm ký tự trong chuỗi PHP (mb_strlen, strlen) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Đếm ký tự trong chuỗi PHP (mb_strlen, strlen)

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách đếm ký tự trong chuỗi PHP. Bạn sẽ học được cách sử dụng hàm mb_strlen để đếm số ký tự có trong một chuỗi PHP sau bài học này.

Đếm số ký tự trong chuỗi php bằng hàm mb_strlen

mb_strlen trong PHP là một hàm xử lý chuỗi có tác dụng đếm số ký tự có trong chuỗi chỉ định.

Chúng ta sử dụng hàm mb_strlen() để đếm ký tự trong chuỗi với cú pháp sau đây:

mb_strlen($string, $encoding);

Trong đó $string là chuỗi cần đếm ký tự, và $encoding là mã ký tự có thể chỉ định khi đếm. Nếu $encoding được lược bỏ hoặc chỉ định bằng null thì mã ký tự mặc định sẽ được sử dụng.

Ví dụ cụ thể.

$str = 'abcdef';
echo mb_strlen($str); // 6

$str = ' ab cd ';
echo mb_strlen($str); // 7

Trog trường hợp chuỗi trống được chỉ định, số 0 sẽ được trả về như sau:

$str = '';
echo mb_strlen($str); // 0

Đếm ký tự trong chuỗi chứa tiếng Việt

Khác với hàm strlen() trả về độ dài của chuỗi dưới dạng số byte, thì hàm mb_strlen() sẽ trả về chính xác số ký tự của chuỗi đó, kể cả trong trường hợp chứa các ký tự dài hơn 2 byte như tiếng Việt hay hán tự Trung Nhật v.v..

Bởi vậy kể cả trong chuỗi có chứa các ký tự kiểu này thì chúng ta vẫn dùng hàm mb_strlen() như bình thường để đếm số ký tự có trong chuỗi.

Ví dụ:

//Tính độ dài chuỗi chứa ký tự alphabet thông thường
echo mb_strlen("Hello");
// 5

//Tính độ dài chuỗi chứa ký tự tiếng Việt có dấu
echo mb_strlen("Chào");
// 4

//Tính độ dài chuỗi chứa hán tự tiếng Trung tiếng Nhật
echo mb_strlen("東京");
// 2

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách đếm ký tự trong chuỗi PHP bằng hàm mb_strlen rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về PHP trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/php/nhap-mon-lap-trinh-php/chuoi-trong-php/dem-ky-tu-trong-chuoi-php/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.