Tìm phần tử trong set python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Tìm phần tử trong set python

Hướng dẫn cách tìm phần tử trong set python. Bạn sẽ học được cách kiểm tra phần tử có trong set python hay không bằng cách sử dụng toán tử in sau bài học này.

Kiểm tra phần tử có trong set python

Để kiểm tra phần tử có trong set python hay không, chúng ta sử dụng toán tử in hoặc toán tử not in với cú pháp sau đây:

phần tử in set
phần tử not in set

Nếu phần tử tồn tại trong set, kết quả True được trả về và nếu không tồn tại, False được trả về.

Toán tử not in thì lại ngược lại, nếu phần tử tồn tại trong set, kết quả False được trả về và nếu không tồn tại, True được trả về.

Ví dụ:

myset = {"A", "B", "C"}

print("A" in myset)
#>> True
print("D" in myset)
#>> False


print("A" not in myset)
#>> False
print("D" not in myset)
#>> True

Đối với một set bất biến tạo bởi hàm frozenset(), chúng ta cũng tiến hành tìm phần tử trong set python bằng toán tử in và not in tương tự như ở phần trên.

myfrozenset = frozenset(["A", "B", "C"])

print("A" in myfrozenset)
#>> True
print("D" in myfrozenset)
#>> False

print("A" not in myfrozenset)
#>> False
print("D" not in myfrozenset)
#>> True

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách tìm phần tử trong set python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/set-trong-python/tim-phan-tu-trong-set-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.