Chuyển chuỗi thành số trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Chuyển chuỗi thành số trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn chuyển chuỗi thành số trong python. Bạn sẽ học được cách chuyển chuỗi thành số và tiến hành tính toán trong python bằng các hàm số như int hay float trong python sau bài học này.

Tại sao cần chuyển chuỗi thành số trong python

Trong python, kể cả khi một chuỗi ký tự hiển thị là số nhưng nếu số đó không phải là kiểu dữ liệu số thì chúng ta cũng không thể trực tiếp dùng các toán tử để tính toán với nó được. Giống như ví dụ sau đây, lỗi TypeError sẽ xảy ra.

print(10 + "12")

Lỗi trả về:

Traceback (most recent call last):
File "Main.py", line 1, in <module>
print(10 + "12")
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'str'

Lý do xảy ra lỗi là bởi chữ số “12” không phải là kiểu dữ liệu số mà là ở kiểu dữ liệu chuỗi.

Do đó để tính toán với các chữ số ở dạng kiểu dữ liệu chuỗi, chúng ta cần thiết phải chuyển chuỗi thành số trong python rồi mới bắt đầu tính toán.

Chuyển chuỗi thành số trong python

Trong bài Các loại số trong python chúng ta đã biết Python hỗ trợ ba kiểu dữ liệu số là số nguyên int, số thực float và số phức complex.
Do số phức không thường được sử dụng nhiều nên khi chuyển chuỗi thành số trong python, chúng ta thường ép kiểu dữ liệu về dạng số nguyên hoặc số thực bằng cú pháp sau đây:

int(x)
float(x)

Trong đó intfloat dùng để gọi hàm số, và x là chữ số được có kiểu dữ liệu dạng chuỗi ký tự cần chuyển qua dạng số.

Cách sử dụng thực tiễn sẽ như ví dụ sau đây:

Chuyển chuỗi thành số nguyên trong python

num = "25"
print(15 + int(num))

Chuyển chuỗi thành số thực trong python

num = "18.325"
print(4.5 + float(num));

Bạn có thể thấy chữ số ở định dạng chuỗi ký tự sau khi chuyển về kiểu dữ liệu số, đã có thể dùng để tính toán bình thường rồi.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách chuyển chuỗi thành số trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành với các ví dụ sau đây.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo nhé.

num1 = "25"
num2 = "3.155"

print (18 + int(num1))
#>> 43

print (4.5 + float(num2))
#>> 7.654999999999999

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/chuyen-chuoi-thanh-so-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.