Số pi trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Số pi trong python

Hướng dẫn cách sử dụng số pi trong python. Số Pi (π) là một hằng số toán học vô tỷ nổi tiếng, thể hiện tỷ lệ giữa chu vi của một vòng tròn và đường kính của nó. Giá trị của Pi là xấp xỉ 3.14159265358979323846 và nó tiếp tục vô hạn sau dấu thập phân mà không có chu kỳ lặp lại. Số Pi đã tồn tại và được nghiên cứu từ hàng ngàn năm qua và vẫn là một trong những hằng số toán học quan trọng nhất. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá Số Pi và cách sử dụng nó trong ngôn ngữ lập trình Python.

Giới thiệu về Số Pi

Số Pi là một trong những hằng số toán học quan trọng nhất và được đại diện bằng chữ cái Hy Lạp π (pi). Pi là một hằng số vô tỷ, nghĩa là không thể biểu diễn dưới dạng một tỷ lệ số nguyên đơn giản. Thay vào đó, giá trị của Pi là một số vô tỷ và tiếp tục vô hạn sau dấu thập phân.

Công thức cổ điển cho Số Pi là:

π = 3.14159265358979323846…

Pi là một con số bí ẩn và có ứng dụng rất rộng rãi trong toán học, khoa học và kỹ thuật. Nó xuất hiện trong nhiều lĩnh vực khác nhau, từ hình học, vật lý, tính toán, đến thống kê và công nghệ. Một trong những ứng dụng phổ biến nhất của Pi là tính toán diện tích và chu vi của vòng tròn.

Sử dụng số Pi trong Python

Trong Python, bạn có thể sử dụng thư viện math để làm việc với số Pi. Để bắt đầu, bạn cần nhập thư viện math bằng cách sử dụng câu lệnh import:

import math

Sau khi nhập thư viện math, bạn có thể truy cập số Pi bằng cách sử dụng math.pi. Ví dụ:

import math

pi = math.pi
print(pi) # Kết quả: 3.141592653589793

Ứng dụng của Số Pi trong Python

Hãy cùng xem ví dụ thực tiễn về sử dụng số pi trong python để tính toán sin, cos, tan , cũng như chu vi và diện tích của một hình tròn trong chương trình sau đây:

Lấy số pi trong python

import math

print(math.pi)

##> 3.141592653589793

Tính sin bằng số pi

import math
print("sin(π/4) = ",math.sin(math.pi/4))

##> sin(π/4) = 0.7071067811865475

Tính cos bằng số pi

import math
print("cos(π/4) = ",math.cos(math.pi/4))

##> cos(π/4) = 0.7071067811865476

Tính tan bằng số pi

import math
print("tan(π/4) = ",math.tan(math.pi/4))

#>> tan(π/4) = 0.9999999999999999

Tính chu vi hình tròn

import math
r = 8
print("Chu vi = ", 2 * r * math.pi)

##> Chu vi = 50.26548245743669

Tính diện tích hình tròn

import math
r = 8
print("Dien tich = ", r * r * math.pi)

##> Dien tich = 201.06192982974676

Từ các ví dụ ở trên, bạn có thể thấy cách chúng ta sử dụng số pi trong python để vẽ đường tròn, cũng như tính toán các đại lượng liên quan.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng số pi trong python rồi. Số Pi (π) là một trong những hằng số toán học quan trọng và có ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực toán học, khoa học và công nghệ. Trong Python, Số Pi có thể dễ dàng sử dụng thông qua mô-đun math. Hiểu và sử dụng Pi một cách hiệu quả sẽ giúp bạn giải quyết nhiều vấn đề phức tạp trong toán học và khoa học máy tính. Số Pi không chỉ đơn thuần là một hằng số toán học, mà còn là một biểu tượng của sự thú vị và đa dạng trong thế giới của toán học và khoa học.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/so-pi-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.