Số pi trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Số pi trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn cách sử dụng số pi trong python cho người mới bắt đầu. Bạn sẽ học được cách ký hiệu và hiển thị, cũng như cách sử dụng số pi trong python bằng hằng số math.pi tích hợp sẵn trong module math trong bài học này.

Số pi trong python là gì

Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng biết trong toán học, số pi (ký hiệu: π) là một đại lượng mà khi nhân nó với đường kính sẽ được chu vi hình tròn .
Ký hiệu π trong bảng chữ cái Hy Lạp là chữ cái đầu tiên của các từ periphery và perimeter trong tiếng Anh (đều có nghĩa là chu vi, hình tròn). Và bởi vì pi là tỉ số giữa chu vi của đường tròn với đường kính của nó, nên đó là lý do mà π đã được dùng làm ký hiệu số pi.

Khái niệm số pi trong python cũng không thay đổi gì so với ý nghĩa phổ thông của nó, một đại lượng mà khi nhân nó với đường kính sẽ được chu vi hình tròn. Chúng ta sử dụng số pi trong python để vẽ đường tròn, cũng như tính toán các đại lượng liên quan. Tuy nhiên trong python chúng ta không thể sử dụng trực tiếp giá trị của số pi mà phải sử dụng gián tiếp thông qua hằng số math.pi tích hợp trong module toán học Math.

Ký hiệu và hiển thị số pi trong python thông qua module math

Để ký hiệu và hiển thị số pi trong python, chúng ta sử dụng hằng số math.pi tích hợp trong module math. Bạn cũng có thể sử dụng hằng số math.pi tích hợp trong module math trong các ngôn ngữ lập trình khác tương tự như với python.

Module trong python là gì

Module (mô-đun) là một file python chứa tập hợp các câu lệnh, khái niệm, class. Module có thể được sử dụng trong các chương trình python bằng cách gọi nó thông qua hàm import

Module math trong python là gì

Module math là một Module chứa rất nhiều câu lệnh hữu dụng trong việc thực hiện các phép tính toán học. Module math có thể xử lý nhiều phép toán khác nhau như tỷ lệ chu vi, làm tròn lên, làm tròn xuống, hàm mũ, logarit và tam giác.

Cách ký hiệu và hiển thị số pi trong python thông qua module math

Chúng ta cần import module math vào chương trình để có thể sử dụng các câu lệnh có trong mô đun này, và sử dụng hằng số math.pi để ký hiệu và hiển thị số pi trong python như sau:

import math
math.pi

Trong đó

  • import là câu lệnh để gọi module math vào chương trình để sử dụng.
  • Còn math.pi dùng để ký hiệu và hiển thị số pi trong python.

Ví dụ sử dụng số pi trong python

Hãy cùng xem ví dụ thực tiễn về sử dụng số pi trong python để tính toán sin, cos, tan , cũng như chu vi và diện tích của một hình tròn trong chương trình sau đây:

Lấy số pi trong python

import math

print(math.pi)

##> 3.141592653589793

Tính sin bằng số pi trong python

import math
print("sin(π/4) = ",math.sin(math.pi/4))

##> sin(π/4) = 0.7071067811865475

Tính cos bằng số pi trong python

import math
print("cos(π/4) = ",math.cos(math.pi/4))

##> cos(π/4) = 0.7071067811865476

Tính tan bằng số pi trong python

import math
print("tan(π/4) = ",math.tan(math.pi/4))

#>> tan(π/4) = 0.9999999999999999

Tính chu vi hình tròn bằng số pi trong python

import math
r = 8
print("Chu vi = ", 2 * r * math.pi)

##> Chu vi = 50.26548245743669

Tính diện tích hình tròn bằng số pi trong python

import math
r = 8
print("Dien tich = ", r * r * math.pi)

##> Dien tich = 201.06192982974676

Từ các ví dụ ở trên, bạn có thể thấy cách chúng ta sử dụng số pi trong python để vẽ đường tròn, cũng như tính toán các đại lượng liên quan.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng số pi trong python rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/so-trong-python/so-pi-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.