Phương thức capitalize() trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Phương thức capitalize() trong Python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn sử dụng phuơng thức Capitalize() trong Python. Bạn sẽ học được cách viết hoa chữ cái đầu trong python bằng Capitalize() sau bài học này.

Phương thức capitalize() trong Python là gì

Capitalize() trong Python là phương thức dùng để viết hoa chữ cái đầu trong chuỗi python.
Chúng ta sử dụng Capitalize() trong python để viết hoa chữ cái đầu trong chuỗi và chuyển tất cả các chữ còn lại thành chữ thường với cú pháp sau đây:

Cú pháp Capitalize() trong Python

str.capitalize()

Trong đó:

  • str là chuỗi ký tự cần chuyển chữ thường thành chữ hoa
  • Capitalize() là tên phương thức

Chương trình mẫu sử dụng phương thức capitalize() trong Python

print("hello python".capitalize())
print("MY FAVORITE THINGS".capitalize())

Kết quả

Hello python
My favorite things

Bạn cũng có thể sử dụng phương thức Capitalize() trong Python để *viết hoa chữ cái đầu** với cả các chuỗi chứa ký tự 2 byte như tiếng Việt có dấu hoặc tiếng Nhật zenkaku như ví dụ sau:

print("hello".capitalize())
#>> Hello

print("xin chào".capitalize())
#>> Xin chào

Bằng cách sử dụng phương thức Capitalize() trong Python, chúng ta đã tạo ra một chuỗi ký tự mới được viết hoa chữ cái đầu và các ký tự còn lại ở dạng chữ thường.

Lưu ý khi sử dụng Capitalize() trong Python

Khi chúng ta sử dụng Capitalize() trong Python thì phương thức này sẽ tạo ra một chuỗi mới từ chuỗi cũ chứ không thay đổi giá trị của chuỗi cũ.
Ví dụ:

str="xin chào việt nam"
str_new= str.capitalize()

print("chuỗi cũ : ",str);
print("chuỗi mới : ",str_new)

Kết quả

chuỗi cũ  :  xin chào việt nam
chuỗi mới : Xin chào việt nam

Bạn có thể thấy bản thân chuỗi str không thay đổi giá trị của nó sau khi dùng phương thức Capitalize() trong Python.

Do đó, nếu bạn muốn sử dụng nhiều lần kết quả của phương thức Capitalize() trong Python, hãy nhớ gán giá trị cho biến để tái sử dụng nhé.

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách sử dụng phuơng thức Capitalize() trong Python để viết hoa chữ cái đầu trong chuỗi python. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/capitalize-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.