Độ dài chuỗi trong python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Độ dài chuỗi trong python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn tính độ dài chuỗi trong python. Bạn sẽ học được cách tính độ dài chuỗi bằng cách sử dụng hàm len trong python sau bài viết này.

Độ dài chuỗi trong python là gì

Chúng ta coi độ dài chuỗi trong python chính là số ký tự tạo nên chuỗi đó.
Ví dụ chuỗi bigcityboy được tạo bởi 10 ký tự, nên độ dài của chuỗi này bằng 10 đơn vị.
Lưu ý rằng độ dài của chuỗi khác với index trong chuỗi, và index lớn nhất trong chuỗi chính bằng độ dài của chuỗi trừ đi 1 đơn vị.

srt=`bigcityboy`
# độ dài chuỗi str = 10
# index lớn nhất trong chuỗi = index ký tự 'y' = 9

Tính độ dài chuỗi bằng hàm len trong python

Chúng ta sử dụng hàm len để tính độ dài chuỗi trong python.

  • Hàm len trong python là một hàm dựng sẵn giúp chúng ta đếm số ký tự trong đối số. Nếu chỉ định đối số này là một chuỗi, bạn sẽ đếm số ký tự chuỗi trong python. Nếu chỉ định đối số này là một list, bạn sẽ đếm số phần tử trong list python.

Cú pháp sử dụng hàm len để tính độ dài chuỗi trong python như sau:

len (str)

Kết quả trả về sẽ là độ dài chuỗi str. Lưu ý kết quả của hàm len trong python là số ký tự có trong chuỗi chứ không phải là số bite có trong chuỗi, do đó kể cả các ký tự được tạo bởi 2 bite trở lên như tiếng Việt có dấu hay tiếng Nhật zenkaku, thì hàm len cũng đưa ra kết quả chính xác độ dài chuỗi trong python .

Ví dụ:

# Tính độ dài chuỗi chứa ký tự 1 bite trong python
print(len('Hello'))
#>> 5

# Tính độ dài chuỗi chứa ký tự 2 bite trong python
print(len('Chào'))
#>> 4

# Tính độ dài chuỗi chứa ký tự 2 bite trong python
print(len('toukyo'))
#>> 6

Mã mẫu

Hãy cùng thực hành mã mẫu sau đây:

print ("Số ký tự của chuỗi 'Hello' là " + str (len ("Hello")))

#>> Số ký tự của chuỗi 'Hello' là 5

print ("Số ký tự của chuỗi 'Việt Nam' là " + str (len ("Việt Nam")))

#>> Số ký tự của chuỗi 'Việt Nam' là 8

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách tính độ dài chuỗi trong python bằng hàm len rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/do-dai-chuoi-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.