Lấy ký tự trong chuỗi python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Lấy ký tự trong chuỗi python

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Hướng dẫn lấy ký tự trong chuỗi python bằng cách sử dụng index. Bạn sẽ học được cách lấy ký tự trong chuỗi từ index của ký tự đó sau bài học này.

Chuỗi là một tập hợp gồm nhiều ký tự sắp xếp theo thứ tự tạo thành. Mỗi ký tự này được gọi là một ký tự trong chuỗi. Mỗi ký tự đều có một index chỉ định vị trí ký tự đó trong chuỗi. Bằng việc chỉ định index của ký tự trong chuỗi, chúng ta có thể lấy ký tự đó ra trong chuỗi python.

index dùng khi lấy ký tự trong chuỗi python gì

Trước hết, chúng ta hãy tìm hiểu index dùng khi lấy ký tự trong chuỗi python là gì nhé.

index dương

Mỗi ký tự trong chuỗi được chỉ định một index - là số thứ tự chỉ định vị trí của ký tự đó trong chuỗi.
ký tự đầu tiên của chuỗi có index là 0, sau đó tăng dần 1, 2, 3... theo thứ tự về phía sau.
Khi chỉ định index của ký tự trong chuỗi, mỗi ký tự sẽ chỉ có một index riêng và duy nhất trong chuỗi, dó đó chúng ta có thể truy cập và Lấy ký tự trong chuỗi python thông qua việc chỉ định index của ký tự đó.
Ví dụ index dương của các ký tự trong chuỗi bigcityboy như sau:

b i g c i t y b o y
-------------------
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

index âm

Ngoài cách chỉ định index với số dương, chúng ta có thể làm ngược lại bằng cách chỉ định index với số âm.
ký tự cuối cùng( ngoài cùng bên tay phải) của chuỗi có index là -1, sau đó giảm dần -1, -2,-3... về phía đầu( phía tay trái).

Ví dụ index âm của các ký tự trong chuỗi bigcityboy như sau:

  b  i  g  c  i  t  y  b  o  y
--------------------------------
-10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1

Lấy ký tự trong chuỗi python bằng index

Để lấy một ký tự trong chuỗi, chúng ta sử dụng index của ký tự đó trong chuỗi bằng cú pháp sau đây:

chuỗi[index]

Trong đó chuỗi là chuỗi chứa ký tự cần lấy ra và index là index của ký tự cần lấy trong chuỗi. Ví dụ như với chuỗi bigcityboy, chúng ta sẽ thử lấy ký tự y có index là 6 như sau:

string = "bigcityboy"
print(string[6])
#>>y

Chúng ta cũng có thể dùng index âm như sau:

string = "bigcityboy"
print(string[-4])
#>>y

Và tất nhiên kết quả cũng sẽ giống với khi bạn chỉ định index dương thôi.

Tổng kết và thực hành

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn cách lấy ký tự trong chuỗi python** bằng cách sử dụng index rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành với các ví dụ sau đây.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về python trong các bài học tiếp theo nhé.

str1 = "Hello"
print(str1[0])
#>> H
print(str1[1])
#>> e
print(str1[2])
#>> l
print(str1[3])
#>> l
print(str1[4])
#>> 0

str2 = "Vietname"
print(str2[-1])
#>> e
print(str2[-2])
#>> m
print(str2[-3])
#>> a

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/thao-tac-voi-chuoi-string-trong-python/lay-ky-tu-trong-chuoi/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.