Vòng lặp while trong Python | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Vòng lặp while trong Python

Trong thế giới lập trình Python, vòng lặp while là một công cụ mạnh mẽ cho phép lập trình viên thực hiện các hành động lặp lại dựa trên một điều kiện nhất định. Sự linh hoạt của vòng lặp while cho phép chúng ta lặp lại một khối mã cho đến khi điều kiện không còn đúng nữa. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn về vòng lặp while trong Python, bao gồm cú pháp, cách sử dụng và các kỹ thuật phổ biến khi sử dụng vòng lặp này.

Cú Pháp Cơ Bản của Vòng Lặp While

While trong python là vòng lặp giúp lặp đi lặp lại các xử lý trong chương trình nếu biểu thức logic của nó là True (đúng). Khác với vòng lặp for có giới hạn số lần lặp thì while trong python sẽ lặp lại liên tục chừng nào biểu thức logic còn True (đúng), do đó nó được sử dụng trong các trường hợp mà khi số lần lặp không được biết trước.

Vòng lặp while trong python bao gồm từ khóa while, một biểu thức logic và một khối mã gồm các câu lệnh được mô tả trong khối đó. Cú pháp cơ bản của vòng lặp while trong Python như sau:

while condition:
# Thực hiện các hành động trong khi điều kiện là đúng

Trong đó:

  • condition là một biểu thức logic.
  • Khối mã bên trong vòng lặp while được thực thi liên tục cho đến khi condition trở thành False.

Ví dụ:

count = 0
while count < 5:
print(count)
count += 1

Chúng ta có thể khái quát xử lý bằng Sơ đồ khối của vòng lặp while trong python như sau:

Lệnh while trong python

Lặp Vô Hạn với Vòng Lặp While

Một điều lưu ý khi sử dụng vòng lặp while là cần đảm bảo rằng điều kiện sẽ trở thành False ở một điểm nào đó để tránh việc lặp vô hạn. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chúng ta có thể cần sử dụng vòng lặp vô hạn. Trong trường hợp này, chúng ta có thể sử dụng lệnh break để thoát khỏi vòng lặp khi cần thiết.

while True:
# Thực hiện các hành động vô hạn
user_input = input("Nhập 'q' để thoát: ")
if user_input == 'q':
break

Sử Dụng Vòng Lặp While để Xử Lý Dữ Liệu

Vòng lặp while thường được sử dụng để xử lý dữ liệu trong các trường hợp khi số lần lặp không được biết trước.

my_list = [1, 2, 3, 4, 5]
index = 0
while index < len(my_list):
print(my_list[index])
index += 1

Các Lệnh Điều Khiển Vòng Lặp

Python cung cấp các lệnh breakcontinue để kiểm soát luồng thực thi của vòng lặp:

  • break: Dừng vòng lặp và thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức khi được gọi.
  • continue: Bỏ qua phần còn lại của vòng lặp và tiếp tục với lần lặp tiếp theo.

Sử Dụng Vòng Lặp While để Xử Lý Tình Huống

Vòng lặp while thường được sử dụng để xử lý các tình huống cụ thể, như kiểm tra điều kiện cho đến khi điều kiện đó trở thành đúng.

target_number = 10
guess = 0
while guess != target_number:
guess = int(input("Hãy đoán số: "))
print("Bạn đã đoán đúng!")

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về vòng lặp while trong python rồi. Vòng lặp while trong Python là một công cụ mạnh mẽ cho phép lập trình viên thực hiện các hành động lặp lại dựa trên điều kiện nhất định. Bằng cách sử dụng vòng lặp while, chúng ta có thể xử lý dữ liệu, kiểm tra điều kiện và thực hiện các tác vụ khác một cách linh hoạt và hiệu quả. Hy vọng bài viết này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về vòng lặp while trong Python và cách chúng có thể được áp dụng trong các dự án lập trình thực tế.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/python/nhap-mon-lap-trinh-python/vong-lap-trong-python/cau-lenh-while-trong-python/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.