Duyệt set trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

Duyệt set trong C++

Hướng dẫn cách duyệt set trong C++. Bạn sẽ học được 2 cách căn bản để duyệt set trong C++ sau bài học này.

Trong bài set trong C++ chúng ta đã biết khác với vector hay mảng, do set có kiểu cấu trúc dạng cây nhị phân được tạo ra bởi các Node nên chúng ta không thể truy cập ngẫu nhiên vào phần tử bất kỳ trong một set. Do đó chúng ta cũng không thể sử dụng index của các phần tử để truy cập vào nó theo cách thông thường được.

Thay vào đó thì chúng ta có 2 phương pháp duyệt set trong C++ như sau:

  • Sử dụng vòng lặp dựa trên phạm vi
  • Sử dụng iterator

Duyệt set trong C++ bằng vòng lặp dựa trên phạm vi

Có rất nhiều thứ tiện lợi đã được thêm vào trong C++, và một trong số đó chính là vòng lặp dựa trên phạm vi.

Bằng cách sử dụng vòng lặp dựa trên phạm vi, chúng ta có thể duyệt set trong C++ với cú pháp như sau:

for ( auto& x : v) {
    // Xử lý
}

Trong đó:

  • v là tên set
  • x là tên một biến dùng để gán từng phần tử được lấy từ set
  • auto là kiểu suy luận giúp tự xác định kiểu dữ liệu của giá trị lấy từ set

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main()
{
set<int> data{5, 6, 88, -2};

for (auto x: data) {
cout << x << endl;
}
}

Kết quả:

-2
5
6
88

Nếu trong set chỉ chứa các phần tử thuộc kiểu dữ liệu nguyên thủy, chúng ta cũng có thể thay thế auto bằng tên kiểu, ví dụ set ở trên chỉ chứa các phần tử thuộc kiểu int nên chúng ta có thể viết:

set<int> data{5, 6, 88, -2};

for (int x: data) {
cout << x << endl;
}

Một cách tương tự chúng ta cũng có thể dùng vòng lặp dựa trên phạm vi để duyệt set 2 chiều trong C++ như sau:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main()
{
set<set<int> > data{{5, 2}, {6,3}, {88, -2}};

for (auto x: data) {
for (auto y: x) {
cout << y << endl;
}
}
}

Kết quả:

-2
88
2
5
3
6

Duyệt set trong C++ bằng iterator

Trong C++, các kiểu dữ liệu như vector, set, map đều được thêm một chức năng là iterator nhằm giúp biến chúng thành các trình lặp để dễ dàng xử lý.

Bằng cách sử dụng iterator, chúng ta có thể duyệt set trong C++ với cú pháp như sau:

for(auto itr = st.begin(); itr != st.end(); ++itr) {
    cout << *itr << endl;
}

Trong đó:

  • st là tên set
  • itr là tên iterator

Ví dụ cụ thể:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main()
{
set<int> data{5, 6, 88, -2};

for(auto itr = data.begin(); itr != data.end(); ++itr) {
cout << *itr << endl;
}
}

Và kết quả thu về cũng tương tự với phương pháp duyệt set bằng vòng lặp dựa trên phạm vi ở trên:

-2
5
6
88

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách duyệt set trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/set-trong-cpp/duyet-set-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.