set trống trong C++ (clear, empty) | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

set trống trong C++ (clear, empty)

Cùng tìm hiểu về set trống trong C++. Bạn sẽ học được cách sử dụng các hàm clear() và empty() để kiểm tra một set có phải là set trống, cũng như là cách làm trống một set trong C++ sau bài học này.

Kiểm tra set trống trong C++ bằng hàm empty

Hàm empty là một hàm thành viên trong class std:set, có tác dụng kiểm tra một set có phải là set trống hay không trong C++.

Cú pháp của hàm empty trong C++ như sau:

st.empty();

Trong đó st là set cần kiểm tra.

Hàm empty sẽ trả về true nếu set đã cho là set trống, cũng trả về false, nếu set đã cho có chứa phần tử.

Ví dụ cụ thể, chúng ta kiểm tra set trống trong C++ bằng hàm empty như sau:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

int main ()
{
std::set<int> st;
if( st.empty() )
std::cout << "empty.\n";
else
std::cout << "not empty.\n";

std::set<int> st2{1, 2, 3};
if( st2.empty() )
std::cout << "empty.\n";
else
std::cout << "not empty.\n";

return 0;
}

Kết quả:

empty.
not empty.

Làm trống 1 set trong C++ bằng hàm clear

Hàm clear là một hàm thành viên trong class std:set, có tác dụng làm trống một set trong C++.

Cú pháp của hàm clear trong C++ như sau:

st.clear();

Trong đó st là set cần làm trống.

Khác với vector thì hàm set clear ngoài việc làm trống set chỉ định (xóa đi tất cả phần tử) thì còn giải phóng bộ nhớ sử dụng cho việc lưu trữ dữ liệu đã dùng.

Ví dụ cụ thể, chúng ta làm trống 1 set trong C++ bằng hàm clear như sau:

#include <iostream>
#include <set>
using namespace std;

//Tạo hàm xuất set
void dump(set<int>& st)
{
for (auto x: st) {
cout << " "<< x ;
}
cout << endl;
}

int main ()
{
std::set<int> st{3, 1, 4};
dump(st);

st.clear();
dump(st);
}

Kết quả:

1 3 4

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về set trống trong C++ rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về C++ trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/set-trong-cpp/set-trong-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.