In số trong C++ | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

In số trong C++

Ngôn ngữ lập trình C++ là một trong những ngôn ngữ phổ biến và mạnh mẽ nhất được sử dụng trong lập trình hệ thống và ứng dụng máy tính. Một trong những công việc cơ bản và quan trọng nhất mà mọi lập trình viên thường xuyên phải thực hiện là in số. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách C++ xử lý và in số một cách linh hoạt và mạnh mẽ.

Lệnh In Cơ Bản

Trong C++, để in một số lên màn hình, chúng ta sử dụng lệnh cout từ thư viện <iostream>. Dưới đây là một ví dụ đơn giản:

#include <iostream>

int main() {
// In số nguyên
int number = 42;
std::cout << "Số nguyên: " << number << std::endl;

// In số thực
double floatingNumber = 3.14;
std::cout << "Số thực: " << floatingNumber << std::endl;

return 0;
}

Trong đoạn mã trên, chúng ta sử dụng cout để in số nguyên và số thực lên màn hình. Lưu ý rằng chúng ta sử dụng << để nối chuỗi và số vào lệnh cout.

Định Dạng Số

C++ cung cấp nhiều cách để định dạng số khi in ra màn hình. Điều này giúp kiểm soát cách số được hiển thị. Dưới đây là một số định dạng phổ biến:

  • std::dec: Định dạng số theo hệ thập phân (mặc định).
  • std::hex: Định dạng số theo hệ số 16 (hexadecimal).
  • std::oct: Định dạng số theo hệ tám (octal).

Ví dụ:

#include <iostream>

int main() {
int number = 255;

// In số theo hệ thập phân
std::cout << "Hệ thập phân: " << std::dec << number << std::endl;

// In số theo hệ số 16
std::cout << "Hệ số 16: " << std::hex << number << std::endl;

// In số theo hệ tám
std::cout << "Hệ tám: " << std::oct << number << std::endl;

return 0;
}

Định Dạng Chiều Rộng và Chính Xác

C++ cũng cho phép bạn định dạng chiều rộng và chính xác của số khi in ra màn hình. Bạn có thể sử dụng setwsetprecision từ thư viện <iomanip> để thực hiện điều này.

#include <iostream>
#include <iomanip>

int main() {
double floatingNumber = 123.456789;

// In số thực với chiều rộng 10 và 5 chữ số sau dấu thập phân
std::cout << std::setw(10) << std::setprecision(5) << floatingNumber << std::endl;

return 0;
}

Kết Luận

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về in số trong C++ rồi. Trong bài viết này, chúng ta đã tìm hiểu cách C++ xử lý và in số một cách hiệu quả. Từ lệnh cout cơ bản đến các định dạng số và kiểm soát chiều rộng và chính xác, C++ cung cấp mọi công cụ mà bạn cần để làm việc với số trong ứng dụng của mình. Hãy thực hành và khám phá thêm để trở thành một lập trình viên C++ thành thạo!

URL Link

https://laptrinhcanban.com/cpp/lap-trinh-cpp-co-ban/so-trong-cpp/in-so-trong-cpp/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.