import trong Java là gì | Laptrinhcanban.com

HOME › >>

import trong Java là gì

Bài viết đăng tại: https://laptrinhcanban.com

Cùng tìm hiểu về import trong Java. Bạn sẽ học được khái niệm import trong Java là gì, cũng như cách import package trong Java sau bài học này.

import trong Java là gì

import trong Java là từ khóa sử dụng để nạp các Package chứa class cần dùng vào một chương trình Java.

import trong Java là gì

Trong bài Class, phương thức và trường trong Java chúng ta đã biết cơ sở của ngôn ngữ Java chính là class, một chương trình Java thì bao gồm từ một đến vô số các class từ đơn giản đến phức tạp, với mỗi class được tạo ra để thực hiện một số công việc khác nhau, và tất cả hợp lại để hoàn thành xử lý trong chương trình.

Chúng ta có thể viết khai báo trực tiếp các class trong chương trình, hoặc là đóng gói chúng vào các package để tái sử dụng trong chương trình khác.

Để sử dụng được các class có sẵn, hoặc là class do người dùng định nghĩa nhưng đã được đóng gói vào các Package, chúng ta có 2 phương pháp là dùng tên class đủ điều kiện của chúng, hoặc là nạp các package chứa chúng vào trong chương trình để sử dụng, thông qua lệnh import.

Và để sử dụng class bằng phương pháp nạp package chứa class đó vào chương trình, chúng ta sử dụng tới lệnh import.

import package được xây dựng sẵn trong java

Để import package được xây dựng sẵn trong java, chúng ta sử dụng cú pháp sau đây:

import PackageName.ClassName;

Trong đó PackageName là tên của Package cần import, và ClassName là tên class chứa trong Package cần nạp để sử dụng trong chương trình.

Ví dụ cụ thể, chúng ta sử dụng tới class LocalDate ở trong Package java.time để lấy thời gian hiện tại trong Java bằng cách import package này vào chương trình như sau:

//Nạp Package vào chương trình
import java.time.LocalDate;

class Main{
public static void main(String[] args){

//Sử dụng class LocalDate có trong package
LocalDate ld = LocalDate.now();
System.out.println(ld);
}
}

Kết quả, thời gian hiện tại sẽ được lấy bằng class LocalDate như sau:

2021-10-20

import nhiều class package trong java

Khi cần import nhiều class trong các package khác nhau, chúng ta đơn giản viết nhiều lệnh import tương ứng vào đầu chương trình.

Ví dụ:

import java.util.regex.Pattern;
import java.time.LocalDate;

Lưu ý là chúng ta không được viết lệnh import một class nhiều lần trong chương trình vì lỗi sẽ xảy ra.

Khi cần import nhiều class được đóng gói trong cùng một package, một cách tương tự thì chúng ta cũng có thể viết các lệnh import tương ứng với các class cần sử dụng.

Tuy nhiên còn một cách khác đơn giản và ngắn gọn hơn, đó là import toàn bộ package đó bằng cách sử dụng tới dấu hoa thị trong cú pháp dưới đây:

import PackageName.*;

Ví dụ cụ thể, khi muốn sử dụng các class Pattern và Matcher có trong cùng package java.util.regex, chúng ta có 2 cách để import package như sau:

Cách 1: import từng class trong package

import java.util.regex.Pattern;
import java.util.regex.Matcher;

Cách 2: import toàn bộ package

import java.util.regex.*;

import package do người dùng tự tạo trong Java

Cách import package do người dùng tự tạo cũng tương tự như khi import package được xây dựng sẵn, với cú pháp sau đây:

import PackageName.ClassName;

Ví dụ chúng ta có một package sau:

package mypack;
public class Hello {
public void msg() {
System.out.println("Hello");
}
}

Để sử dụng được class Hello ở trong package mypack trên, chúng ta import mypack vào trong chương trình Java như sau:

import mypack.Hello;  

class Main {
public static void main(String args[]) {
Hello obj = new Hello();
obj.msg();
}
}

Kết quả, phương thức msg trong class Hello được gọi trong chương trình và in ra dòng Hello như sau:

Hello

Ngoại lệ trong Package java.lang

Thông thường để sử dụng một class được đóng gói trong package, chúng ta cần phải import nó hoặc là toàn bộ package chứa nó trước. Tuy nhiên với các class trong Package java.lang, chúng ta không cần phải import package này trước, mà có thể sử dụng trực tiếp chúng trong chương trình.

Lý do là bởi Package java.lang là gói cơ sở trong chương trình Java, và nó được tự động import trong bất cứ chương trình Java nào. Vì thế chúng ta không cần phải import nó trong chương trình.

Ví dụ, các class như String hay System đều được đóng gói trong java.lang nên chúng ta có thể sử dụng trực tiếp chúng trong chương trình như sau:

public class HelloWorld{

public static void main(String []args){
String msg = "Hello World";
System.out.println(msg);
}
}

Tổng kết

Trên đây Kiyoshi đã hướng dẫn bạn về cách sử dụng import trong Java rồi. Để nắm rõ nội dung bài học hơn, bạn hãy thực hành viết lại các ví dụ của ngày hôm nay nhé.

Và hãy cùng tìm hiểu những kiến thức sâu hơn về Java trong các bài học tiếp theo.

URL Link

https://laptrinhcanban.com/java/java-co-ban-cho-nguoi-moi-bat-dau/kien-thuc-co-ban-ve-java/import-trong-java-la-gi/

Hãy chia sẻ và cùng lan tỏa kiến thức lập trình Nhật Bản tại Việt Nam!

HOME  › >>

Profile
きよしです!笑

Tác giả : Kiyoshi (Chis Thanh)

Kiyoshi là một cựu du học sinh tại Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp đại học Toyama năm 2017, Kiyoshi hiện đang làm BrSE tại Tokyo, Nhật Bản.